-ότητα

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From accusative form of Ancient Greek -της (-tēs).

Pronunciation[edit]

Suffix[edit]

-ότητα (-ótitaf

 1. Added to an adjective or rarely, another noun, to create an abstract noun; -ity, -ty, -ness, -cy, -ion:
  αυστηρός (afstirós, strict)   x   αυστηρότητα (afstirótita, strictness)
  βέβαιος (vévaios, sure, certain)   x   βεβαιότητα (vevaiótita, certainty)
  εθνικός (ethnikós, national)   x   εθνικότητα (ethnikótita, nationality)
  εχθρός (echthrós, enemy)   x   εχθρότητα (echthrótita, hostility)
  πιθανός (pithanós, possible)   x   πιθανότητα (pithanótita, possibility)
  ποιος (poios, who)   x   ποιότητα (poiótita, quality)
  πόσος (pósos, how much)   x   ποσότητα (posótita, quantity)

Declension for words with singular only[edit]

Declension for words with singular and plural[edit]

Derived terms[edit]