A-rập thống nhất Ê-mi-rát

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Vietnamese[edit]

Alternative forms[edit]

Pronunciation[edit]

  • (Hà Nội) IPA(key): [ʔaː˧˧ zəp̚˧˨ʔ tʰəwŋ͡m˧˦ ɲət̚˧˦ ʔe˧˧ mi˧˧ zaːt̚˧˦]
  • (Huế) IPA(key): [ʔaː˧˧ ʐəp̚˨˩ʔ tʰəwŋ͡m˦˧˥ ɲək̚˦˧˥ ʔej˧˧ mɪj˧˧ ʐaːk̚˦˧˥]
  • (Hồ Chí Minh City) IPA(key): [ʔaː˧˧ ɹəp̚˨˩˨ tʰəwŋ͡m˦˥ ɲək̚˦˥ ʔej˧˧ mɪj˧˧ ɹaːk̚˦˥]

Proper noun[edit]

A-rập thống nhất Ê-mi-rát

  1. United Arab Emirates, a country in the Middle East