A-rập thống nhất Ê-mi-rát

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Vietnamese[edit]

Alternative forms[edit]

Pronunciation[edit]

  • (Hà Nội) IPA(key): [ʔaː˧˧ zəp̚˧ˀ˨ʔ tʰəwŋ͡m˧ˀ˦ ɲət̚˧ˀ˦ ʔe˧˧ mi˧˧ zaːt̚˧ˀ˦]
  • (Huế) IPA(key): [ʔaː˧˧ ʐəp̚˨ˀ˨ʔ tʰəwŋ͡m˦˥ ɲək̚˦˥ ʔej˧˧ mɪj˧˧ ʐaːk̚˦˥]
  • (Hồ Chí Minh City) IPA(key): [ʔaː˧˧ ɹəp̚˨˩˨ tʰəwŋ͡m˦ˀ˥ ɲək̚˦ˀ˥ ʔej˧˧ mɪj˧˧ ɹaːk̚˦ˀ˥]

Proper noun[edit]

A-rập thống nhất Ê-mi-rát

  1. United Arab Emirates, a country in the Middle East