Category:hy:Botany

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Recent additions to the category
 1. իլիկ
 2. պտուկ
 3. բոխատերեւ
 4. պատյան
 5. բոժոժ
 6. կոն
 7. սաղարթ
 8. տերեւ
 9. ընդավոր
 10. սերմ
Oldest pages ordered by last edit
 1. բոժոժ
 2. քրքում
 3. առէջ
 4. սաղարթ
 5. բոխատերեւ
 6. փոշի
 7. բաժակ
 8. արմատ
 9. պտուկ
 10. կոն

» All languages » Armenian language » All topics » Sciences » Biology » Botany

Armenian terms related to botany.