User:Nadando/character indices/ky

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
char char name count examples
к CYRILLIC SMALL LETTER KA 72 къат, көз, сөздүк, күз, кыз
ъ CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN 1 къат
а CYRILLIC SMALL LETTER A 73 къат, дары, адам, адам, аш болсун
т CYRILLIC SMALL LETTER TE 39 къат, түлкү, жети, токой, жумуртка
д CYRILLIC SMALL LETTER DE 28 дары, сөздүк, адам, жылдыз, мадыл
р CYRILLIC SMALL LETTER ER 39 дары, бир, ыр, дарак, жалбырак
ы CYRILLIC SMALL LETTER YERU 32 дары, кыз, жылдыз, жылдыз, кымыз
ө CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O 34 көз, сөздүк, сөөк, сөөк, жүрөк
з CYRILLIC SMALL LETTER ZE 32 көз, сөздүк, күз, кыз, жылдыз
с CYRILLIC SMALL LETTER ES 18 сом, сөздүк, аш болсун, сегиз, сиз
о CYRILLIC SMALL LETTER O 31 сом, аш болсун, токой, токой, боор
м CYRILLIC SMALL LETTER EM 37 сом, адам, кымыз, мадыл, жимеш
ү CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U 58 сөздүк, күз, түлкү, түлкү, мүйүз
б CYRILLIC SMALL LETTER BE 23 бир, аш болсун, биз, жалбырак, боор
и CYRILLIC SMALL LETTER I 27 бир, сегиз, жети, эшик, биз
л CYRILLIC SMALL LETTER EL 25 түлкү, аш болсун, жылдыз, мадыл, жалбырак
ш CYRILLIC SMALL LETTER SHA 22 аш болсун, эшек, эшик, жимеш, боштондук
SPACE 3 аш болсун, козу карын, көз айнек
у CYRILLIC SMALL LETTER U 21 аш болсун, куйрук, куйрук, жумуртка, жумуртка
н CYRILLIC SMALL LETTER EN 22 аш болсун, ийне, козу карын, эркиндик, боштондук
ж CYRILLIC SMALL LETTER ZHE 24 жылдыз, жаза, жети, жимеш, жыгач
е CYRILLIC SMALL LETTER IE 29 сегиз, жети, эшек, ийне, жимеш
г CYRILLIC SMALL LETTER GHE 10 сегиз, жыгач, гүл, өлтүргүч, жалгыздык
э CYRILLIC SMALL LETTER E 3 эшек, эшик, эркиндик
й CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I 16 ийне, токой, куйрук, мүйүз, айбан
ч CYRILLIC SMALL LETTER CHE 18 жыгач, чочко, чочко, чөл, өзүмчүлдүк
я CYRILLIC SMALL LETTER YA 4 адабият, табият, пияз, маданият
ң CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH DESCENDER 3 заң, кайың, бадыраң
п CYRILLIC SMALL LETTER PE 11 көпөлөк, китеп, жооп, мектеп, жалап
ю CYRILLIC SMALL LETTER YU 1 аюу
х CYRILLIC SMALL LETTER HA 1 тарых