User:Ultimateria/ca-infl

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
 • no POS: guants - {{head|ca}} {{m|p}}
 • verb: caler - {{head|ca|verb}}
 • abbreviation: 1000è - {{head|ca|abbreviation|feminine|1000a}} {{m}}
 • adjective: zero a l'esquerra - {{head|ca|adjective|head={{l|ca|zero}} a l'{{l|ca|esquerre|esquerra}}}}
 • contraction: dels - {{head|ca|contraction}}
 • noun: budells - {{head|ca|noun|g=m|g2=p}}
 • noun: escacs - {{head|ca|noun|g=m|g2=p}}
 • noun: manetes arrissades - {{head|ca|noun|g=f|g2=p|head=[[manetes]] [[arrissades]]}}
 • noun: manetes - {{head|ca|noun}} {{f|p}}
 • noun: nadal - {{head|ca|noun|g=m}}
 • noun: periné - {{head|ca|noun|g=m}}
 • noun: roig - {{head|ca|noun|g=m|g2=s|feminine singular|roja|masculine plural|roigs|or|rojos|feminine plural|roges}} <!-- using infl since ca-noun templates at present can't handle 2 masculine plural forms -->
 • noun: romaní - {{head|ca|noun|plural|romanís|Valencian plural|romanins|g=m|g2=f|sort=romani}}
 • noun: tió de Nadal - {{head|ca|noun|plural|tiós de Nadal}}
 • numeral: doents - {{head|ca|numeral|feminine|doentes|g=m}}
 • phrase: Bona Pasqua - {{head|ca|phrase|head=[[bona#Catalan|Bona]] [[Pasqua#Catalan|Pasqua]]|g=f|plural|Bones Pasqües}}
 • phrase: fer el préssec - {{head|ca|phrase|head={{l|ca|fer}} el {{l|ca|préssec}}}}
 • phrase: no tenir preu - {{head|ca|phrase|head=[[no#Catalan|no]] [[tenir#Catalan|tenir]] [[preu#Catalan|preu]]}}
 • phrase: per cent - {{head|ca|phrase}}
 • proper noun: Balcans - {{head|ca|proper noun|g=m|g2=p}}
 • proper noun: Gràcies - {{head|ca|proper noun|g=f|g2=p}}
 • proper noun: Pirineus - {{head|ca|proper noun|g=mp}}
 • verb: calguer - {{head|ca|verb}}
 • verb: diure - {{head|ca|verb}}
 • verb: ploure a bots i barrals - {{head|ca|verb|head=[[ploure]] [[a]] [[bots]] [[i]] [[barrals]]}}
 • verb: posar en quarantena - {{head|ca|verb|head={{l|ca|posar}} {{l|ca|en}} {{l|ca|quarantena}}}}
 • verb: posar-se vermell - {{head|ca|verb|head={{l|ca|posar-se}} {{l|ca|vermell}}}}
 • verb: tendre - {{head|ca|verb}}
 • verb: tenir en compte - {{head|ca|verb|head={{l|ca|tenir}} {{l|ca|en}} {{l|ca|compte}}}}
 • verb: tindre - {{head|ca|verb}}
 • verb: tocar el dos - {{head|ca|verb|head={{l|ca|tocar}} {{l|ca|el}} {{l|ca|dos}}}}
 • verb: valer la pena - {{head|ca|verb|head={{l|ca|valer}} {{l|ca|la}} {{l|ca|pena}}}}