Wiktionary:Sandbox

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

«ja» «ja»


   Conjugation of Sandbox (first conjugation)
indicative singular plural
first second third first second third
active present vidō vidās vidat vidāmus vidātis vidant
imperfect vidābam vidābās vidābat vidābāmus vidābātis vidābant
future vidābō vidābis vidābit vidābimus vidābitis vidābunt
perfect vīdī vīdistī vīdit vīdimus vīdistis vīdērunt, vīdēre
pluperfect vīderam vīderās vīderat vīderāmus vīderātis vīderant
future perfect vīderō vīderis vīderit vīderimus vīderitis vīderint
passive present vidor vidāris, vidāre vidātur vidāmur vidāminī vidantur
imperfect vidābar vidābāris, vidābāre vidābātur vidābāmur vidābāminī vidābantur
future vidābor vidāberis, vidābere vidābitur vidābimur vidābiminī vidābuntur
perfect vīsus + present active indicative of sum
pluperfect vīsus + imperfect active indicative of sum
future perfect vīsus + future active indicative of sum
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present videm vidēs videt vidēmus vidētis vident
imperfect vidārem vidārēs vidāret vidārēmus vidārētis vidārent
perfect vīderim vīderīs vīderit vīderīmus vīderītis vīderint
pluperfect vīdissem vīdissēs vīdisset vīdissēmus vīdissētis vīdissent
passive present vider vidēris, vidēre vidētur vidēmur vidēminī videntur
imperfect vidārer vidārēris, vidārēre vidārētur vidārēmur vidārēminī vidārentur
perfect vīsus + present active subjunctive of sum
pluperfect vīsus + imperfect active subjunctive of sum
imperative singular plural
first second third first second third
active present vidā vidāte
future vidātō vidātō vidātōte vidantō
passive present vidāre vidāminī
future vidātor vidātor vidantor
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives vidāre vīdisse vīsūrus esse vidārī vīsus esse vīsum īrī
participles vidāns vīsūrus vīsus vidandus
verbal nouns gerund supine
nominative genitive dative/ablative accusative accusative ablative
vidāre vidandī vidandō vidandum vīsum vīsū