bagsak

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Tagalog[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

bagsak

 1. Fall.
  Ang pagbagsak ng lumang gusali
  The fall of the old building
 2. Downfall; defeat; failure.
  Ang pagbagsak ng negosyo
  The failure of the business
 3. Failure in academic work.
  May bagsak si Juan ngayong semestre.
  Juan has a failing mark this semester.

Verb[edit]

bagsak

 1. To fall.
  Bumagsak ang puno
  The tree has fallen
 2. To fail.
  Hindi babagsak ang plano.
  The plan will not fail.

Adjective[edit]

bagsak na

 1. Destroyed; demolished.
  Gusali na bagsak
  Demolished building
 1. Fallen; rotten.
  Bagsak na sistema
  Corrupt system