chữ Hán

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: chūhàn

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

chữ (character) +‎ Hán (Han), calque of Chinese 漢字汉字 (Hán tự).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

chữ Hán (𡨸漢)

  1. a Chinese character
    Synonyms: chữ Nho, chữ Tàu, Hán tự