jäähdyttää

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

jäähtyä +‎ -ttää

Verb[edit]

jäähdyttää

  1. (transitive) to cool

Conjugation[edit]

Inflection of jäähdyttää (Kotus type 53/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. jäähdytän en jäähdytä 1st sing. olen jäähdyttänyt en ole jäähdyttänyt
2nd sing. jäähdytät et jäähdytä 2nd sing. olet jäähdyttänyt et ole jäähdyttänyt
3rd sing. jäähdyttää ei jäähdytä 3rd sing. on jäähdyttänyt ei ole jäähdyttänyt
1st plur. jäähdytämme emme jäähdytä 1st plur. olemme jäähdyttäneet emme ole jäähdyttäneet
2nd plur. jäähdytätte ette jäähdytä 2nd plur. olette jäähdyttäneet ette ole jäähdyttäneet
3rd plur. jäähdyttävät eivät jäähdytä 3rd plur. ovat jäähdyttäneet eivät ole jäähdyttäneet
passive jäähdytetään ei jäähdytetä passive on jäähdytetty ei ole jäähdytetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. jäähdytin en jäähdyttänyt 1st sing. olin jäähdyttänyt en ollut jäähdyttänyt
2nd sing. jäähdytit et jäähdyttänyt 2nd sing. olit jäähdyttänyt et ollut jäähdyttänyt
3rd sing. jäähdytti ei jäähdyttänyt 3rd sing. oli jäähdyttänyt ei ollut jäähdyttänyt
1st plur. jäähdytimme emme jäähdyttäneet 1st plur. olimme jäähdyttäneet emme olleet jäähdyttäneet
2nd plur. jäähdytitte ette jäähdyttäneet 2nd plur. olitte jäähdyttäneet ette olleet jäähdyttäneet
3rd plur. jäähdyttivät eivät jäähdyttäneet 3rd plur. olivat jäähdyttäneet eivät olleet jäähdyttäneet
passive jäähdytettiin ei jäähdytetty passive oli jäähdytetty ei ollut jäähdytetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. jäähdyttäisin en jäähdyttäisi 1st sing. olisin jäähdyttänyt en olisi jäähdyttänyt
2nd sing. jäähdyttäisit et jäähdyttäisi 2nd sing. olisit jäähdyttänyt et olisi jäähdyttänyt
3rd sing. jäähdyttäisi ei jäähdyttäisi 3rd sing. olisi jäähdyttänyt ei olisi jäähdyttänyt
1st plur. jäähdyttäisimme emme jäähdyttäisi 1st plur. olisimme jäähdyttäneet emme olisi jäähdyttäneet
2nd plur. jäähdyttäisitte ette jäähdyttäisi 2nd plur. olisitte jäähdyttäneet ette olisi jäähdyttäneet
3rd plur. jäähdyttäisivät eivät jäähdyttäisi 3rd plur. olisivat jäähdyttäneet eivät olisi jäähdyttäneet
passive jäähdytettäisiin ei jäähdytettäisi passive olisi jäähdytetty ei olisi jäähdytetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. jäähdytä älä jäähdytä 2nd sing. ole jäähdyttänyt älä ole jäähdyttänyt
3rd sing. jäähdyttäköön älköön jäähdyttäkö 3rd sing. olkoon jäähdyttänyt älköön olko jäähdyttänyt
1st plur. jäähdyttäkäämme älkäämme jäähdyttäkö 1st plur. olkaamme jäähdyttäneet älkäämme olko jäähdyttäneet
2nd plur. jäähdyttäkää älkää jäähdyttäkö 2nd plur. olkaa jäähdyttäneet älkää olko jäähdyttäneet
3rd plur. jäähdyttäkööt älkööt jäähdyttäkö 3rd plur. olkoot jäähdyttäneet älkööt olko jäähdyttäneet
passive jäähdytettäköön älköön jäähdytettäkö passive olkoon jäähdytetty älköön olko jäähdytetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. jäähdyttänen en jäähdyttäne 1st sing. lienen jäähdyttänyt en liene jäähdyttänyt
2nd sing. jäähdyttänet et jäähdyttäne 2nd sing. lienet jäähdyttänyt et liene jäähdyttänyt
3rd sing. jäähdyttänee ei jäähdyttäne 3rd sing. lienee jäähdyttänyt ei liene jäähdyttänyt
1st plur. jäähdyttänemme emme jäähdyttäne 1st plur. lienemme jäähdyttäneet emme liene jäähdyttäneet
2nd plur. jäähdyttänette ette jäähdyttäne 2nd plur. lienette jäähdyttäneet ette liene jäähdyttäneet
3rd plur. jäähdyttänevät eivät jäähdyttäne 3rd plur. lienevät jäähdyttäneet eivät liene jäähdyttäneet
passive jäähdytettäneen ei jäähdytettäne passive lienee jäähdytetty ei liene jäähdytetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st jäähdyttää present jäähdyttävä jäähdytettävä
long 1st2 jäähdyttääkseen past jäähdyttänyt jäähdytetty
2nd inessive1 jäähdyttäessä jäähdytettäessä agent1, 3 jäähdyttämä
instructive jäähdyttäen negative jäähdyttämätön
3rd inessive jäähdyttämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative jäähdyttämästä
illative jäähdyttämään
adessive jäähdyttämällä
abessive jäähdyttämättä
instructive jäähdyttämän jäähdytettämän
4th nominative jäähdyttäminen
partitive jäähdyttämistä
5th2 jäähdyttämäisillään