lätkäyttää

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ˈlætkæy̯tːæːˣ/, [ˈlæt̪kæy̯t̪ːæː(ʔ)]
  • Hyphenation: lät‧käyt‧tää

Verb[edit]

lätkäyttää

  1. (transitive) to slap, to smack

Conjugation[edit]

Inflection of lätkäyttää (Kotus type 53/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lätkäytän en lätkäytä 1st sing. olen lätkäyttänyt en ole lätkäyttänyt
2nd sing. lätkäytät et lätkäytä 2nd sing. olet lätkäyttänyt et ole lätkäyttänyt
3rd sing. lätkäyttää ei lätkäytä 3rd sing. on lätkäyttänyt ei ole lätkäyttänyt
1st plur. lätkäytämme emme lätkäytä 1st plur. olemme lätkäyttäneet emme ole lätkäyttäneet
2nd plur. lätkäytätte ette lätkäytä 2nd plur. olette lätkäyttäneet ette ole lätkäyttäneet
3rd plur. lätkäyttävät eivät lätkäytä 3rd plur. ovat lätkäyttäneet eivät ole lätkäyttäneet
passive lätkäytetään ei lätkäytetä passive on lätkäytetty ei ole lätkäytetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lätkäytin en lätkäyttänyt 1st sing. olin lätkäyttänyt en ollut lätkäyttänyt
2nd sing. lätkäytit et lätkäyttänyt 2nd sing. olit lätkäyttänyt et ollut lätkäyttänyt
3rd sing. lätkäytti ei lätkäyttänyt 3rd sing. oli lätkäyttänyt ei ollut lätkäyttänyt
1st plur. lätkäytimme emme lätkäyttäneet 1st plur. olimme lätkäyttäneet emme olleet lätkäyttäneet
2nd plur. lätkäytitte ette lätkäyttäneet 2nd plur. olitte lätkäyttäneet ette olleet lätkäyttäneet
3rd plur. lätkäyttivät eivät lätkäyttäneet 3rd plur. olivat lätkäyttäneet eivät olleet lätkäyttäneet
passive lätkäytettiin ei lätkäytetty passive oli lätkäytetty ei ollut lätkäytetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lätkäyttäisin en lätkäyttäisi 1st sing. olisin lätkäyttänyt en olisi lätkäyttänyt
2nd sing. lätkäyttäisit et lätkäyttäisi 2nd sing. olisit lätkäyttänyt et olisi lätkäyttänyt
3rd sing. lätkäyttäisi ei lätkäyttäisi 3rd sing. olisi lätkäyttänyt ei olisi lätkäyttänyt
1st plur. lätkäyttäisimme emme lätkäyttäisi 1st plur. olisimme lätkäyttäneet emme olisi lätkäyttäneet
2nd plur. lätkäyttäisitte ette lätkäyttäisi 2nd plur. olisitte lätkäyttäneet ette olisi lätkäyttäneet
3rd plur. lätkäyttäisivät eivät lätkäyttäisi 3rd plur. olisivat lätkäyttäneet eivät olisi lätkäyttäneet
passive lätkäytettäisiin ei lätkäytettäisi passive olisi lätkäytetty ei olisi lätkäytetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. lätkäytä älä lätkäytä 2nd sing. ole lätkäyttänyt älä ole lätkäyttänyt
3rd sing. lätkäyttäköön älköön lätkäyttäkö 3rd sing. olkoon lätkäyttänyt älköön olko lätkäyttänyt
1st plur. lätkäyttäkäämme älkäämme lätkäyttäkö 1st plur. olkaamme lätkäyttäneet älkäämme olko lätkäyttäneet
2nd plur. lätkäyttäkää älkää lätkäyttäkö 2nd plur. olkaa lätkäyttäneet älkää olko lätkäyttäneet
3rd plur. lätkäyttäkööt älkööt lätkäyttäkö 3rd plur. olkoot lätkäyttäneet älkööt olko lätkäyttäneet
passive lätkäytettäköön älköön lätkäytettäkö passive olkoon lätkäytetty älköön olko lätkäytetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lätkäyttänen en lätkäyttäne 1st sing. lienen lätkäyttänyt en liene lätkäyttänyt
2nd sing. lätkäyttänet et lätkäyttäne 2nd sing. lienet lätkäyttänyt et liene lätkäyttänyt
3rd sing. lätkäyttänee ei lätkäyttäne 3rd sing. lienee lätkäyttänyt ei liene lätkäyttänyt
1st plur. lätkäyttänemme emme lätkäyttäne 1st plur. lienemme lätkäyttäneet emme liene lätkäyttäneet
2nd plur. lätkäyttänette ette lätkäyttäne 2nd plur. lienette lätkäyttäneet ette liene lätkäyttäneet
3rd plur. lätkäyttänevät eivät lätkäyttäne 3rd plur. lienevät lätkäyttäneet eivät liene lätkäyttäneet
passive lätkäytettäneen ei lätkäytettäne passive lienee lätkäytetty ei liene lätkäytetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st lätkäyttää present lätkäyttävä lätkäytettävä
long 1st2 lätkäyttääkseen past lätkäyttänyt lätkäytetty
2nd inessive1 lätkäyttäessä lätkäytettäessä agent1, 3 lätkäyttämä
instructive lätkäyttäen negative lätkäyttämätön
3rd inessive lätkäyttämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative lätkäyttämästä
illative lätkäyttämään
adessive lätkäyttämällä
abessive lätkäyttämättä
instructive lätkäyttämän lätkäytettämän
4th nominative lätkäyttäminen
partitive lätkäyttämistä
5th2 lätkäyttämäisillään