mô men lực

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Vietnamese[edit]

Alternative forms[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

mô men lực

  1. (physics) moment of force
    • 1979, Phạm Huyền (translator), S.M. Targ (author), Giáo trình giản yếu cơ học lý thuyết, NXB đại học và trung học chuyên nghiệp Hà Nội, page 50
      Mômen lực đối với tâm O bằng không chỉ khi nào lực bằng không hoặc đường tác dụng của lực đi qua tâm O (tay đòn bằng không).
      The moment of force with respect to a center O is only zero if the force is zero or if the line of force goes through the center O (zero lever arm).

Related terms[edit]