niektóry

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: niektorý

Old Polish

[edit]

Etymology

[edit]

From nie- +‎ który. First attested in the 14th century. Compare Latin neuter, English neither.

Pronunciation

[edit]
 • IPA(key): (10th–15th CE) /ɲɛ(ː)ktɔːrɨː/
 • IPA(key): (15th CE) /ɲɛktorɨ/, /ɲektorɨ/

Pronoun

[edit]

niektóry

 1. (attested in Lesser Poland, Masovia) some (not all; certain number, at least two)
  • 1875 [End of the 15th century], Stanisław Motty, editor, Książeczka do nabożeństwa Jadwigi księżniczki polskiej[2], Modlitewnik Nawojki, page 75:
   Panye Yesu Criste..., vyszluchay mye grzeschna, bo nyekthory czasz yest, yz sztworzenye thwe chcze czyebye chwalycz
   [Panie Jesu Kryste..., wysłuchaj mie, grzeszną, bo niektory czas jest, iż stworzenie twe chce ciebie chwalić]
  • 1939 [end of the 14th century], Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, Ludwik Bernacki, editors, Psałterz florjański łacińsko-polsko-niemiecki [Sankt Florian Psalter]‎[3], Krakow: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, z zasiłkiem Sejmu Śląskiego [The Ossoliński National Institute: with the benefit of the Silesian Parliament], pages 34, 23:
   Bo sø mne mirne nektorzi molwili (quoniam mihi quidem pacifice loquebantur)
   [Bo są mnie mirnie niektorzy mołwili (quoniam mihi quidem pacifice loquebantur)]
  • 1895 [Fifteenth century], Franciszek Piekosiński, editor, Tłumaczenia polskie statutów ziemskich. Kodeks Działyńskich I[4], Lesser Poland, page 27:
   nyektorzy (nonnulli,), czso rzeczy przeszle y tesz sądem osądzone... navczyly sya wzdzyracz
   [Są niektorzy (nonnulli), czso rzeczy przeszłe i też sądem osądzone... nauczyli się wzdzirać]
  • Middle of the 15th century, Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa[5], page 23:
   Nyektorzy slyvbovaly srebro, zloto,... a drudzy bogacztwa vyelyka
   [Niektorzy ślubowali śrebro, złoto,... a drudzy bogactwa wielika]
  • Beginning of the 15th century, Łukasz z Wielkiego Koźmina, Kazania gnieźnieńskie[6], Krakow, page 14b:
   Gdisby sly duch nektorego cloueka f ten tho blød szauotl, macz gø (sc. Maryję Magdolanę) on takesz f pokucze nasladouacz
   [Gdyżby zły duch niektorego człowieka w ten to błąd zawiodł, ma-ć ją (sc. Maryją Magdolanę) on takież w pokucie naśladować]
  • 1895 [1448–1450], Mikołaj Suled, edited by Franciszek Piekosiński, Tłumaczenia polskie statutów ziemskich, Kodeks Świętosławów, Warka, page 33:
   Gdyby... o slodzeystwo... nyekthory drvgego (aliquis alium) w sąnd by chczal poswacz, vstawyamy, aby do roka thilko... myal mocz poswacz
   [Gdyby... o złodziejstwo... niektory drugiego (aliquis alium) w sąd by chciał pozwać, ustawiamy, aby do roka tylko... miał moc pozwać]
  • 1895 [1448–1450], Mikołaj Suled, edited by Franciszek Piekosiński, Tłumaczenia polskie statutów ziemskich, Kodeks Świętosławów, Warka, page 21:
   Nyekthorzi z naszych slyachczyczow (quidam ex nostris nobilibus)... ny pod czyyą chorąngwyą... stanowycz szą obykli
   [Niektorzy z naszych ślachcicow (quidam ex nostris nobilibus)... ni pod czyją chorągwią... stanowić się obykli]
  • 1879 [c. 1500], Jan Tadeusz Lubomirski, editor, Księga ziemi czerskiej 1404-1425. Liber terrae Cernensis[7], Masovia, page LXVII:
   Yako ya nye bral... czla... sz myesczan groczsky[ch], na nyektorem po groschu, na nyektorem po polgroschu
   [Jako ja nie brał... cła... z mieszczan grodzski[ch], na niektorem po groszu, na niektorem po połgroszu]
 2. (when negated, attested in Greater Poland) no, none
  Synonym: żadny
  • 1858 [c. 1408], Wojciech Szurkowski z Ponieca, “Wyroki sądów miejskich czyli ortyle [Urban court rulings i.e. "Ortyls"]”, in Wacław Aleksander Maciejowski, editor, Historia prawodawstw słowiańskich [History of Slavic lawmaking], volume 6, Poniec, page 78:
   A nye ma s tego przyszyasthwa nyekthorego vzythkv any platu
   [A nie ma[my] z tego przysięstwa niektorego użytku ani płatu]

Descendants

[edit]
 • Masurian: niechtóri
 • Polish: niektóry
 • Silesian: niyftory

References

[edit]

Polish

[edit]

Alternative forms

[edit]

Etymology

[edit]

Inherited from Old Polish niektóry. By surface analysis, nie- +‎ który. Compare Kashubian niechtëren and Slovincian njêchtôry.

Pronunciation

[edit]
 • IPA(key): /ɲɛˈktu.rɨ/
 • (Middle Polish) IPA(key): /ɲɛˈkto.rɨ/, /ɲeˈkto.rɨ/
 • Audio:(file)
 • Rhymes: -urɨ
 • Syllabification: nie‧któ‧ry

Pronoun

[edit]

niektóry

 1. (chiefly in the plural) some (unspecificied; not all; certain number, at least two) [+ z (genitive) = of whom/what]
  Synonym: poniektóry

Declension

[edit]

Trivia

[edit]

According to Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej (1990), niektóry is one of the most used words in Polish, appearing 55 times in scientific texts, 34 times in news, 95 times in essays, 24 times in fiction, and 11 times in plays, each out of a corpus of 100,000 words, totaling 219 times, making it the 253rd most common word in a corpus of 500,000 words.[1]

References

[edit]
 1. ^ Ida Kurcz (1990) “niektóry”, in Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej [Frequency dictionary of the Polish language]‎[1] (in Polish), volume 1, Kraków, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, page 283

Further reading

[edit]