rientää

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Finnish[edit]

Verb[edit]

rientää (intransitive)

 1. to rush, hurry (to move rapidly somewhere)
  Minun täytyy rientää kauppaan. Se suljetaan viideltä.
  I need to rush to the grocery. They close at five.

Usage notes[edit]

 • In English "to rush" also means "to do rapidly". In Finnish one would use the verbs kiirehtiä or rynnätä in those cases, or add the adverb pikaisesti, nopeasti, hätäisesti etc. into a verb.
  syödä päivällisensä nopeasti
  to rush one's dinner
  lähettää pikainen sähköpostivastaus
  to rush off an email response‎
  Kumpikin maa kiirehtii valjastamaan Himalajan joet, koska ne virtaavat eräissä maailman syvimmistä laaksoista.
  Both countries are rushing to harness the rivers of Himalya as they cut through some of the world's deepest valleys.

Conjugation[edit]

Inflection of rientää (Kotus type 54/huutaa, nt-nn gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. riennän en riennä 1st sing. olen rientänyt en ole rientänyt
2nd sing. riennät et riennä 2nd sing. olet rientänyt et ole rientänyt
3rd sing. rientää ei riennä 3rd sing. on rientänyt ei ole rientänyt
1st plur. riennämme emme riennä 1st plur. olemme rientäneet emme ole rientäneet
2nd plur. riennätte ette riennä 2nd plur. olette rientäneet ette ole rientäneet
3rd plur. rientävät eivät riennä 3rd plur. ovat rientäneet eivät ole rientäneet
passive riennetään ei riennetä passive on riennetty ei ole riennetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. riensin en rientänyt 1st sing. olin rientänyt en ollut rientänyt
2nd sing. riensit et rientänyt 2nd sing. olit rientänyt et ollut rientänyt
3rd sing. riensi ei rientänyt 3rd sing. oli rientänyt ei ollut rientänyt
1st plur. riensimme emme rientäneet 1st plur. olimme rientäneet emme olleet rientäneet
2nd plur. riensitte ette rientäneet 2nd plur. olitte rientäneet ette olleet rientäneet
3rd plur. riensivät eivät rientäneet 3rd plur. olivat rientäneet eivät olleet rientäneet
passive riennettiin ei riennetty passive oli riennetty ei ollut riennetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. rientäisin en rientäisi 1st sing. olisin rientänyt en olisi rientänyt
2nd sing. rientäisit et rientäisi 2nd sing. olisit rientänyt et olisi rientänyt
3rd sing. rientäisi ei rientäisi 3rd sing. olisi rientänyt ei olisi rientänyt
1st plur. rientäisimme emme rientäisi 1st plur. olisimme rientäneet emme olisi rientäneet
2nd plur. rientäisitte ette rientäisi 2nd plur. olisitte rientäneet ette olisi rientäneet
3rd plur. rientäisivät eivät rientäisi 3rd plur. olisivat rientäneet eivät olisi rientäneet
passive riennettäisiin ei riennettäisi passive olisi riennetty ei olisi riennetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. riennä älä riennä 2nd sing. ole rientänyt älä ole rientänyt
3rd sing. rientäköön älköön rientäkö 3rd sing. olkoon rientänyt älköön olko rientänyt
1st plur. rientäkäämme älkäämme rientäkö 1st plur. olkaamme rientäneet älkäämme olko rientäneet
2nd plur. rientäkää älkää rientäkö 2nd plur. olkaa rientäneet älkää olko rientäneet
3rd plur. rientäkööt älkööt rientäkö 3rd plur. olkoot rientäneet älkööt olko rientäneet
passive riennettäköön älköön riennettäkö passive olkoon riennetty älköön olko riennetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. rientänen en rientäne 1st sing. lienen rientänyt en liene rientänyt
2nd sing. rientänet et rientäne 2nd sing. lienet rientänyt et liene rientänyt
3rd sing. rientänee ei rientäne 3rd sing. lienee rientänyt ei liene rientänyt
1st plur. rientänemme emme rientäne 1st plur. lienemme rientäneet emme liene rientäneet
2nd plur. rientänette ette rientäne 2nd plur. lienette rientäneet ette liene rientäneet
3rd plur. rientänevät eivät rientäne 3rd plur. lienevät rientäneet eivät liene rientäneet
passive riennettäneen ei riennettäne passive lienee riennetty ei liene riennetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st rientää present rientävä riennettävä
long 1st2 rientääkseen past rientänyt riennetty
2nd inessive1 rientäessä riennettäessä agent1, 3 rientämä
instructive rientäen negative rientämätön
3rd inessive rientämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative rientämästä
illative rientämään
adessive rientämällä
abessive rientämättä
instructive rientämän riennettämän
4th nominative rientäminen
partitive rientämistä
5th2 rientämäisillään

Derived terms[edit]

Verb[edit]

rientää

 1. Third-person singular indicative present form of rientää.