vũ trụ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Vietnamese[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Sino-Vietnamese word from 宇宙, composed of (eaves; space) and (beams; time), from Literary Chinese 宇宙 (yǔzhòu, eaves and beams; space and time; heaven and earth; the world). Perhaps the idea was that eaves form an enclosure, a "space"; while beams are more linear and representative of time, although Literary Chinese (zhòu) was also used for "heaven" which is more "space" than "time". Compare thế giới.

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

trụ

 1. the universe
  • 2021 November 22, Bảo Trung, “Hút vào vũ trụ ảo Metaverse [Sucked into the Metaverse]”, in Nhịp cầu đầu tư [Investment Network], number 755:
   Đơn giản nhất, có thể hiểu vũ trụ ảo là một dạng “thế giới game online”. Trong đó, mỗi một người sẽ có một nhân vật ảo riêng của mình. Nhân vật ảo đó sống, gặp gỡ các nhân vật bản thể khác, làm việc để tạo ra vật phẩm bên trong vũ trụ ảo và buôn bán, kinh doanh với các bản thể khác. Tóm lại, vũ trụ ảo giống hệt như thế giới thực, chỉ khác là thế giới này dựng lên bằng máy tính và nằm trong máy chủ của một công ty công nghệ nào đó.
   In a nutshell, the metaverse can be thought of as the “world of online games.” Everyone has their own virtual avatar. That avatar lives, meets other avatars, works and makes products inside the metaverse, and trades with other entities. In short, the metaverse is just like the real world, the only difference is that it is created with computers and exists on some tech companies' servers.
  • 2024 February 12, Hạo Nhiên, “Vũ trụ chúng ta đang nuốt chửng các 'vũ trụ con'? [Is Our Universe Swallowing Other "Baby Universes"?]”, in Thanh niên [Youth]:
   Kết quả tính toán cho thấy việc sáp nhập với những vũ trụ khác có thể làm gia tăng thể tích của vũ trụ chúng ta, mà nếu dựa vào các thiết bị đo đạc hiện nay, có vẻ như vũ trụ giãn nở nhanh hơn.
   The math shows that the merging with other universes may increase our universe's volume, and according to the latest measuring instruments, the universe seems to be expanding at a faster rate.
 2. outer space