vedätyttää

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

Curative aspect of the verb vedättää; vedät- +‎ -yttää.

Verb[edit]

vedätyttää

  1. Alternative form of vedättää

Conjugation[edit]

Inflection of vedätyttää (Kotus type 53/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vedätytän en vedätytä 1st sing. olen vedätyttänyt en ole vedätyttänyt
2nd sing. vedätytät et vedätytä 2nd sing. olet vedätyttänyt et ole vedätyttänyt
3rd sing. vedätyttää ei vedätytä 3rd sing. on vedätyttänyt ei ole vedätyttänyt
1st plur. vedätytämme emme vedätytä 1st plur. olemme vedätyttäneet emme ole vedätyttäneet
2nd plur. vedätytätte ette vedätytä 2nd plur. olette vedätyttäneet ette ole vedätyttäneet
3rd plur. vedätyttävät eivät vedätytä 3rd plur. ovat vedätyttäneet eivät ole vedätyttäneet
passive vedätytetään ei vedätytetä passive on vedätytetty ei ole vedätytetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vedätytin en vedätyttänyt 1st sing. olin vedätyttänyt en ollut vedätyttänyt
2nd sing. vedätytit et vedätyttänyt 2nd sing. olit vedätyttänyt et ollut vedätyttänyt
3rd sing. vedätytti ei vedätyttänyt 3rd sing. oli vedätyttänyt ei ollut vedätyttänyt
1st plur. vedätytimme emme vedätyttäneet 1st plur. olimme vedätyttäneet emme olleet vedätyttäneet
2nd plur. vedätytitte ette vedätyttäneet 2nd plur. olitte vedätyttäneet ette olleet vedätyttäneet
3rd plur. vedätyttivät eivät vedätyttäneet 3rd plur. olivat vedätyttäneet eivät olleet vedätyttäneet
passive vedätytettiin ei vedätytetty passive oli vedätytetty ei ollut vedätytetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vedätyttäisin en vedätyttäisi 1st sing. olisin vedätyttänyt en olisi vedätyttänyt
2nd sing. vedätyttäisit et vedätyttäisi 2nd sing. olisit vedätyttänyt et olisi vedätyttänyt
3rd sing. vedätyttäisi ei vedätyttäisi 3rd sing. olisi vedätyttänyt ei olisi vedätyttänyt
1st plur. vedätyttäisimme emme vedätyttäisi 1st plur. olisimme vedätyttäneet emme olisi vedätyttäneet
2nd plur. vedätyttäisitte ette vedätyttäisi 2nd plur. olisitte vedätyttäneet ette olisi vedätyttäneet
3rd plur. vedätyttäisivät eivät vedätyttäisi 3rd plur. olisivat vedätyttäneet eivät olisi vedätyttäneet
passive vedätytettäisiin ei vedätytettäisi passive olisi vedätytetty ei olisi vedätytetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. vedätytä älä vedätytä 2nd sing. ole vedätyttänyt älä ole vedätyttänyt
3rd sing. vedätyttäköön älköön vedätyttäkö 3rd sing. olkoon vedätyttänyt älköön olko vedätyttänyt
1st plur. vedätyttäkäämme älkäämme vedätyttäkö 1st plur. olkaamme vedätyttäneet älkäämme olko vedätyttäneet
2nd plur. vedätyttäkää älkää vedätyttäkö 2nd plur. olkaa vedätyttäneet älkää olko vedätyttäneet
3rd plur. vedätyttäkööt älkööt vedätyttäkö 3rd plur. olkoot vedätyttäneet älkööt olko vedätyttäneet
passive vedätytettäköön älköön vedätytettäkö passive olkoon vedätytetty älköön olko vedätytetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vedätyttänen en vedätyttäne 1st sing. lienen vedätyttänyt en liene vedätyttänyt
2nd sing. vedätyttänet et vedätyttäne 2nd sing. lienet vedätyttänyt et liene vedätyttänyt
3rd sing. vedätyttänee ei vedätyttäne 3rd sing. lienee vedätyttänyt ei liene vedätyttänyt
1st plur. vedätyttänemme emme vedätyttäne 1st plur. lienemme vedätyttäneet emme liene vedätyttäneet
2nd plur. vedätyttänette ette vedätyttäne 2nd plur. lienette vedätyttäneet ette liene vedätyttäneet
3rd plur. vedätyttänevät eivät vedätyttäne 3rd plur. lienevät vedätyttäneet eivät liene vedätyttäneet
passive vedätytettäneen ei vedätytettäne passive lienee vedätytetty ei liene vedätytetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st vedätyttää present vedätyttävä vedätytettävä
long 1st2 vedätyttääkseen past vedätyttänyt vedätytetty
2nd inessive1 vedätyttäessä vedätytettäessä agent1, 3 vedätyttämä
instructive vedätyttäen negative vedätyttämätön
3rd inessive vedätyttämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative vedätyttämästä
illative vedätyttämään
adessive vedätyttämällä
abessive vedätyttämättä
instructive vedätyttämän vedätytettämän
4th nominative vedätyttäminen
partitive vedätyttämistä
5th2 vedätyttämäisillään