viehättää

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

From viehtää +‎ -ttää.

Verb[edit]

viehättää

  1. To attract, charm, allure.

Conjugation[edit]

Inflection of viehättää (Kotus type 53/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. viehätän en viehätä 1st sing. olen viehättänyt en ole viehättänyt
2nd sing. viehätät et viehätä 2nd sing. olet viehättänyt et ole viehättänyt
3rd sing. viehättää ei viehätä 3rd sing. on viehättänyt ei ole viehättänyt
1st plur. viehätämme emme viehätä 1st plur. olemme viehättäneet emme ole viehättäneet
2nd plur. viehätätte ette viehätä 2nd plur. olette viehättäneet ette ole viehättäneet
3rd plur. viehättävät eivät viehätä 3rd plur. ovat viehättäneet eivät ole viehättäneet
passive viehätetään ei viehätetä passive on viehätetty ei ole viehätetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. viehätin en viehättänyt 1st sing. olin viehättänyt en ollut viehättänyt
2nd sing. viehätit et viehättänyt 2nd sing. olit viehättänyt et ollut viehättänyt
3rd sing. viehätti ei viehättänyt 3rd sing. oli viehättänyt ei ollut viehättänyt
1st plur. viehätimme emme viehättäneet 1st plur. olimme viehättäneet emme olleet viehättäneet
2nd plur. viehätitte ette viehättäneet 2nd plur. olitte viehättäneet ette olleet viehättäneet
3rd plur. viehättivät eivät viehättäneet 3rd plur. olivat viehättäneet eivät olleet viehättäneet
passive viehätettiin ei viehätetty passive oli viehätetty ei ollut viehätetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. viehättäisin en viehättäisi 1st sing. olisin viehättänyt en olisi viehättänyt
2nd sing. viehättäisit et viehättäisi 2nd sing. olisit viehättänyt et olisi viehättänyt
3rd sing. viehättäisi ei viehättäisi 3rd sing. olisi viehättänyt ei olisi viehättänyt
1st plur. viehättäisimme emme viehättäisi 1st plur. olisimme viehättäneet emme olisi viehättäneet
2nd plur. viehättäisitte ette viehättäisi 2nd plur. olisitte viehättäneet ette olisi viehättäneet
3rd plur. viehättäisivät eivät viehättäisi 3rd plur. olisivat viehättäneet eivät olisi viehättäneet
passive viehätettäisiin ei viehätettäisi passive olisi viehätetty ei olisi viehätetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. viehätä älä viehätä 2nd sing. ole viehättänyt älä ole viehättänyt
3rd sing. viehättäköön älköön viehättäkö 3rd sing. olkoon viehättänyt älköön olko viehättänyt
1st plur. viehättäkäämme älkäämme viehättäkö 1st plur. olkaamme viehättäneet älkäämme olko viehättäneet
2nd plur. viehättäkää älkää viehättäkö 2nd plur. olkaa viehättäneet älkää olko viehättäneet
3rd plur. viehättäkööt älkööt viehättäkö 3rd plur. olkoot viehättäneet älkööt olko viehättäneet
passive viehätettäköön älköön viehätettäkö passive olkoon viehätetty älköön olko viehätetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. viehättänen en viehättäne 1st sing. lienen viehättänyt en liene viehättänyt
2nd sing. viehättänet et viehättäne 2nd sing. lienet viehättänyt et liene viehättänyt
3rd sing. viehättänee ei viehättäne 3rd sing. lienee viehättänyt ei liene viehättänyt
1st plur. viehättänemme emme viehättäne 1st plur. lienemme viehättäneet emme liene viehättäneet
2nd plur. viehättänette ette viehättäne 2nd plur. lienette viehättäneet ette liene viehättäneet
3rd plur. viehättänevät eivät viehättäne 3rd plur. lienevät viehättäneet eivät liene viehättäneet
passive viehätettäneen ei viehätettäne passive lienee viehätetty ei liene viehätetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st viehättää present viehättävä viehätettävä
long 1st2 viehättääkseen past viehättänyt viehätetty
2nd inessive1 viehättäessä viehätettäessä agent1, 3 viehättämä
instructive viehättäen negative viehättämätön
3rd inessive viehättämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative viehättämästä
illative viehättämään
adessive viehättämällä
abessive viehättämättä
instructive viehättämän viehätettämän
4th nominative viehättäminen
partitive viehättämistä
5th2 viehättämäisillään

Related terms[edit]