Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 96 +9, 13 strokes, cangjie input 一土日月山 (MGABU), four-corner 16160)

 1. fine piece of jade

References[edit]

 • KangXi: page 736, character 15
 • Dai Kanwa Jiten: character 21096
 • Dae Jaweon: page 1147, character 18
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1126, character 5
 • Unihan data for U+7441

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Yale mou6)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(mo) (hangeul , revised mo, McCune-Reischauer mo, Yale mo)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin mào (mao4), Wade-Giles mao4)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(mạo, mội)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

 • Nôm: mạo, mao, mồi, mội

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999