tên

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: ten and tèn

Vietnamese[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

tên

  1. name
    Tôi tên Vân .(= Tên tôi Vân.) My name is Vân.