στοχάζομαι

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From στόχος (stókhos, target) +‎ -ᾰ́ζω (-ázō)

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

στοχᾰ́ζομαι (stokházomai)

 1. I aim for, shoot at
  • 480 BCE – 411 BCE, Antiphon of Rhamnus, First Tetralogy 1.4
   οὐδὲ μὴν ἄλλου στοχαζόμενος ἔτυχε τούτου
   oudè mḕn állou stokhazómenos étukhe toútou
   Nor did the criminal strike the dead man when aiming at someone else
  • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Cyropaedia 1.6.29
   εἰ δέ ποτε πόλεμος γένοιτο, δύναισθε καὶ ἀνθρώπων στοχάζεσθαι
   ei dé pote pólemos génoito, dúnaisthe kaì anthrṓpōn stokházesthai
   if there should ever be a war, that you might be able to aim at men also
  1. (figuratively) I endeavor after, aim at
   • 460 BCE – 370 BCE, Hippocrates, On Ancient Medicine 9
    δεῖ γὰρ μέτρου τινὸς στοχάσασθαι.
    deî gàr métrou tinòs stokhásasthai.
    For it is necessary to aim at some measure.
   • 380 BCE, Plato, Gorgias 465a
    ὅτι τοῦ ἡδέος στοχάζεται ἄνευ τοῦ βελτίστου
    hóti toû hēdéos stokházetai áneu toû beltístou
    because it aims at the pleasant and ignores the best
 2. I try to make out, I guess at
  • 436 BCE – 338 BCE, Isocrates, To Demonicus 50
   εἰ δὲ δεῖ θνητὸν ὄντα τῆς τῶν θεῶν στοχάσασθαι διανοίας
   ei dè deî thnētòn ónta tês tôn theôn stokhásasthai dianoías
   And if a mortal may make conjecture of the thoughts of the gods
  • 380 BCE, Plato, Gorgias 464c
   οὐ γνοῦσα λέγω ἀλλὰ στοχασαμένη
   ou gnoûsa légō allà stokhasaménē
   I do not say with knowledge, but by speculation

Inflection[edit]

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]