σῴζω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: σώζω

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From σῶς ‎(sôs, safe, sound) +‎ -ίζω ‎(-ízō).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

σῴζω ‎(sōízō)

 1. I save
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 9.430
   ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκε, / τὼ δ᾽ ἑτέρω ἑκάτερθεν ἴτην σώοντες ἑταίρους.
   The one in the middle in each case bore a man, and the other two went, one on either side, saving my comrades.
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 15.503
   νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσθαι / ἠὲ σαωθῆναι καὶ ἀπώσασθαι κακὰ νηῶν.
   Now it is sure that we must either perish utterly or find deliverance by thrusting back the peril from the ships.
  1. I heal
  2. (Christianity) I save
   • New Testament, First Epistle to the Corinthians 1.21
    εὐδόκησεν ὁ θεὸς [...] σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.
    it was God's good pleasure [...] to save those who believe
  3. (rare in Homer) Ι keep safe, preserve
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 13.230
    ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ᾽ ἐμέ:
    Nay, save this [treasure], and save me.
  4. I keep, observe, maintain
   • 458 BCE, Aeschylus, The Eumenides 241
    σῴζων ἐφετμὰς Λοξίου χρηστηρίους, / πρόσειμι δῶμα καὶ βρέτας τὸ σόν, θεά.
    Keeping the commands of Loxias' oracle, I now approach your house and image, goddess.
  5. (usually middle) I keep in mind, remember
   • 412 BCE, Euripides, Helen 266
    Ἕλληνες ἐπελάθοντο, τὰς δὲ μὴ κακὰς / ἔσῳζον ὥσπερ τὰς κακὰς σῴζουσί μου.
    The Hellenes would have forgotten the evil fate that I now have, and would remember what part of my life is not evil, as they now remember what is.
  6. I bring safely (to)
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 5.451
    τὸν δ᾽ ἐσάωσεν ἐς ποταμοῦ προχοάς
    and [the god] brought him safely to the mouth of the river
  7. I rescue
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 11.752
    εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων / ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι πολλῇ.
    but that their father, the wide-ruling Shaker of Earth, saved them from war
  8. I save for
  9. (with infinitive)
   • 408 BCE, Euripides, The Phoenician Women 600.κομπὸς εἶ σπονδαῖς πεποιθώς, αἵ σε σῴζουσιν θανεῖν.
    Relying on the truce, which saves you from dying, you turn boaster.
  10. (with participle)
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Cyropaedia
    αἱρετώτερόν ἐστι μαχομένους ἀποθνῄσκειν μᾶλλον ἢ φεύγοντας σῴζεσθαι
    it is better to die in battle than to save one's life by running away

Inflection[edit]

Other attested forms: σωάδδει and ἀποσοΐδδω (Laconian); σωννύω.

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

Descendants[edit]

References[edit]