φημί

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: φημι

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Hellenic *pʰā́mi, from Proto-Indo-European *bʰéh₂ti (to speak).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

φημί (phēmí)

 1. to speak, say
  1. to think
  2. (of an author) to write
  3. (φησί (phēsí) or ἔφη (éphē) used when quoting, sometimes after another verb of saying)
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Oeconomicus 17.10:
    καὶ ὁ Ἰσχόμαχος γελάσας εἶπεν: ἀλλὰ παίζεις μὲν σύγε, ἔφη, ὦ Σώκρατες.
    kaì ho Iskhómakhos gelásas eîpen: allà paízeis mèn súge, éphē, ô Sṓkrates.
    And Ischomachus said, laughing, "But you're joking, Socrates," he said.
 2. to say yes, agree, affirm, assert
  1. (with οὐ (ou)) to say no, deny, refuse
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 1.19.3:
    τοῖσι δὲ ἡ Πυθίη ἀπικομένοισι ἐς Δελφοὺς οὐκ ἔφη χρήσειν πρὶν ἢ τὸν νηὸν τῆς Ἀθηναίης ἀνορθώσωσι, τὸν ἐνέπρησαν χώρης τῆς Μιλησίης ἐν Ἀσσησῷ.
    toîsi dè hē Puthíē apikoménoisi es Delphoùs ouk éphē khrḗsein prìn ḕ tòn nēòn tês Athēnaíēs anorthṓsōsi, tòn enéprēsan khṓrēs tês Milēsíēs en Assēsôi.
    But when the messengers came to Delphi, the Pythian priestess would not answer them before they restored the temple of Athena at Assesos in the Milesian territory, which they had burnt.
  2. (φημί (phēmí) or οὕτως φημί (hoútōs phēmí) as interjection) yes, to would say so

Usage notes[edit]

All finite forms of the present indicative except for φῄς (phḗis) are enclitic, as shown by the acute accent in ὥς φησι (hṓs phēsi) "so he says".

For the imperfect active, ἔφασκον (éphaskon), from the verb φάσκω (pháskō) was generally used instead.[1]

Inflection[edit]

 • Third-person singular perfect passive imperative: πεφάσθω (pephásthō)

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]

 1. ^ φημί”, in Liddell & Scott (1889) An Intermediate Greek–English Lexicon, New York: Harper & Brothers
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 Dufour (1910) pp.62-68
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Pillon (1847) pp.413-416

Further reading[edit]