φημί

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: φημι

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Indo-European *bʰeh₂- (to speak).

Cognates include Latin fārī (speak, talk; say), fāma (news; fame), fābula (story, tale, fable) (English fable); Old Armenian բամ (bam, to speak); Old Church Slavonic баяти (bajati, tell, narrate) and баснь (basnĭ, fable) (Russian баять (bajatʹ) and басня (basnja)); and Old English bannan (English ban). Compare also Sanskrit भनति (bhánati, speak).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

φημί (phēmí)

 1. I speak, say.
  1. I think
  2. (of an author) I write
  3. (φησί or ἔφη used when quoting, sometimes after another verb of saying)
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Oeconomicus 17.10
    καὶ ὁ Ἰσχόμαχος γελάσας εἶπεν: ἀλλὰ παίζεις μὲν σύγε, ἔφη, ὦ Σώκρατες.
    kaì ho Iskhómakhos gelásas eîpen: allà paízeis mèn súge, éphē, ô Sṓkrates.
    And Ischomachus said, laughing, "But you're joking, Socrates," he said.
 2. I say yes, agree, affirm, assert
  1. (with οὐ) I say no, deny, refuse
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 1.19.3
    τοῖσι δὲ ἡ Πυθίη ἀπικομένοισι ἐς Δελφοὺς οὐκ ἔφη χρήσειν πρὶν ἢ τὸν νηὸν τῆς Ἀθηναίης ἀνορθώσωσι, τὸν ἐνέπρησαν χώρης τῆς Μιλησίης ἐν Ἀσσησῷ.
    toîsi dè hē Puthíē apikoménoisi es Delphoùs ouk éphē khrḗsein prìn ḕ tòn nēòn tês Athēnaíēs anorthṓsōsi, tòn enéprēsan khṓrēs tês Milēsíēs en Assēsôi.
    But when the messengers came to Delphi, the Pythian priestess would not answer them before they restored the temple of Athena at Assesos in the Milesian territory, which they had burnt.
  2. (φημί or οὕτως φημί as interjection) yes, I would say so

Usage notes[edit]

All finite forms of the present tense except for φῄς (phḗis) are enclitic, as shown by the acute accent in ὥς φησι (hṓs phēsi) "so he says".

Inflection[edit]

 • Third-person singular perfect passive imperative: πεφάσθω (pephásthō)

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

Further reading[edit]