ઘોડો

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gujarati

[edit]

Alternative forms

[edit]

Etymology

[edit]

Inherited from Sauraseni Prakrit 𑀖𑁄𑀟𑀕 (ghoḍaga), from Sanskrit घोटक (ghoṭaka), ultimately from Dravidian. Southworth reconstructs the Proto-Dravidian word as Proto-Dravidian *kHutt with the glottal fricative *h and Krishnamurti reconstructs the word as Proto-Dravidian *kut-ir-ay from Proto-Dravidian *kut-i.

Pronunciation

[edit]

Noun

[edit]

ઘોડો (ghoḍom

  1. male equivalent of ઘોડું (ghoḍũ, horse)
    Synonyms: અશ્વ (aśva), તુરગ (turag)
  2. trigger of a gun, etc.
  3. (chess) knight
  4. (chaupar) the yellow piece
  5. any four-legged stand or holder

Declension

[edit]
Declension of ઘોડો
Singular Plural
nominative ઘોડો (ghoḍo) ઘોડા (ghoḍā), ઘોડાઓ (ghoḍāo)
oblique ઘોડા (ghoḍā) ઘોડાઓ (ghoḍāo)
vocative ઘોડા (ghoḍā) ઘોડાઓ (ghoḍāo)
instrumental ઘોડે (ghoḍe) ઘોડાએ (ghoḍāe)
locative ઘોડે (ghoḍe) ઘોડે (ghoḍe)

See also

[edit]
Chess pieces in Gujarati · શેતરંજનાં મોહરાં (śetrañjnā̃ mohrā̃) (layout · text)
♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟
રાજા (rājā) વજીર (vajīr) હાથી (hāthī) ઊંટ (ū̃ṭa) ઘોડો (ghoḍo) પ્યાદું (pyādũ)

Anagrams

[edit]