ஆம்

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Pronunciation[edit]

Etymology 1[edit]

Unclear. Probably contracted from ஆகும் (ākum), from (ā), ஆகு (āku), and possibly cognate with Sanskrit आम् (ām); see there for more.

Interjection[edit]

ஆம் (ām)

  1. yes
Derived terms[edit]

Etymology 2[edit]

A shortened form of அகம் (akam, residence, place).

Noun[edit]

ஆம் (ām)

  1. house
    Synonyms: இல் (il), இல்லம் (illam), வீடு (vīṭu)
Declension[edit]
m-stem declension of ஆம் (ām)
Singular Plural
Nominative ஆம்
ām
ஆங்கள்
āṅkaḷ
Vocative ஆமே
āmē
ஆங்களே
āṅkaḷē
Accusative ஆத்தை
āttai
ஆங்களை
āṅkaḷai
Dative ஆத்துக்கு
āttukku
ஆங்களுக்கு
āṅkaḷukku
Genitive ஆத்துடைய
āttuṭaiya
ஆங்களுடைய
āṅkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative ஆம்
ām
ஆங்கள்
āṅkaḷ
Vocative ஆமே
āmē
ஆங்களே
āṅkaḷē
Accusative ஆத்தை
āttai
ஆங்களை
āṅkaḷai
Dative ஆத்துக்கு
āttukku
ஆங்களுக்கு
āṅkaḷukku
Benefactive ஆத்துக்காக
āttukkāka
ஆங்களுக்காக
āṅkaḷukkāka
Genitive 1 ஆத்துடைய
āttuṭaiya
ஆங்களுடைய
āṅkaḷuṭaiya
Genitive 2 ஆத்தின்
āttiṉ
ஆங்களின்
āṅkaḷiṉ
Locative 1 ஆத்தில்
āttil
ஆங்களில்
āṅkaḷil
Locative 2 ஆத்திடம்
āttiṭam
ஆங்களிடம்
āṅkaḷiṭam
Sociative 1 ஆத்தோடு
āttōṭu
ஆங்களோடு
āṅkaḷōṭu
Sociative 2 ஆத்துடன்
āttuṭaṉ
ஆங்களுடன்
āṅkaḷuṭaṉ
Instrumental ஆத்தால்
āttāl
ஆங்களால்
āṅkaḷāl
Ablative ஆத்திலிருந்து
āttiliruntu
ஆங்களிலிருந்து
āṅkaḷiliruntu

Etymology 3[edit]

(This etymology is missing or incomplete. Please add to it, or discuss it at the Etymology scriptorium.)

Noun[edit]

ஆம் (ām)

  1. beauty

Etymology 4[edit]

Borrowed from Hindi आम (ām).

Noun[edit]

ஆம் (ām)

  1. mango
    Synonym: மாம்பழம் (māmpaḻam)

References[edit]

  • University of Madras (1924–1936), “ஆம்”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press