சூரியன்

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

From Sanskrit सूर्य (sūrya).

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /t͡ɕuːɾijan/, [suːɾijɐn]

Noun[edit]

சூரியன் (cūriyaṉ)

  1. sun
    Synonyms: ஞாயிறு (ñāyiṟu), வெய்யோன் (veyyōṉ), பகலவன் (pakalavaṉ), ஆதவன் (ātavaṉ), கதிரவன் (katiravaṉ)

Declension[edit]

ṉ-stem declension of சூரியன் (cūriyaṉ)
Singular Plural
Nominative சூரியன்
cūriyaṉ
சூரியர்கள்
cūriyarkaḷ
Vocative சூரியனே
cūriyaṉē
சூரியர்களே
cūriyarkaḷē
Accusative சூரியனை
cūriyaṉai
சூரியர்களை
cūriyarkaḷai
Dative சூரியனுக்கு
cūriyaṉukku
சூரியர்களுக்கு
cūriyarkaḷukku
Genitive சூரியனுடைய
cūriyaṉuṭaiya
சூரியர்களுடைய
cūriyarkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative சூரியன்
cūriyaṉ
சூரியர்கள்
cūriyarkaḷ
Vocative சூரியனே
cūriyaṉē
சூரியர்களே
cūriyarkaḷē
Accusative சூரியனை
cūriyaṉai
சூரியர்களை
cūriyarkaḷai
Dative சூரியனுக்கு
cūriyaṉukku
சூரியர்களுக்கு
cūriyarkaḷukku
Benefactive சூரியனுக்காக
cūriyaṉukkāka
சூரியர்களுக்காக
cūriyarkaḷukkāka
Genitive 1 சூரியனுடைய
cūriyaṉuṭaiya
சூரியர்களுடைய
cūriyarkaḷuṭaiya
Genitive 2 சூரியனின்
cūriyaṉiṉ
சூரியர்களின்
cūriyarkaḷiṉ
Locative 1 சூரியனில்
cūriyaṉil
சூரியர்களில்
cūriyarkaḷil
Locative 2 சூரியனிடம்
cūriyaṉiṭam
சூரியர்களிடம்
cūriyarkaḷiṭam
Sociative 1 சூரியனோடு
cūriyaṉōṭu
சூரியர்களோடு
cūriyarkaḷōṭu
Sociative 2 சூரியனுடன்
cūriyaṉuṭaṉ
சூரியர்களுடன்
cūriyarkaḷuṭaṉ
Instrumental சூரியனால்
cūriyaṉāl
சூரியர்களால்
cūriyarkaḷāl
Ablative சூரியனிலிருந்து
cūriyaṉiliruntu
சூரியர்களிலிருந்து
cūriyarkaḷiliruntu

See also[edit]

Solar System in Tamil · கதிரவ அமைப்பு (katirava amaippu), சூரிய குடும்பம் (cūriya kuṭumpam) (layout · text)
Star ஞாயிறு (ñāyiṟu), சூரியன் (cūriyaṉ), கதிரவன் (katiravaṉ)
Planets and
most likely
dwarf planets
புதன் (putaṉ) வெள்ளி (veḷḷi) ஞாலம் (ñālam), பூமி (pūmi),
புவி (puvi)
செவ்வாய் (cevvāy) சியரீசு (ciyarīcu) வியாழன் (viyāḻaṉ) சனி (caṉi) யுரேனசு (yurēṉacu) நெப்டியூன் (nepṭiyūṉ) புளூட்டோ (puḷūṭṭō)
Notable
moons
திங்கள் (tiṅkaḷ), நிலவு (nilavu) போபொசு (pōpocu)
தெய்மொசு (teymocu)
ஐஓ (ai’ō)
ஐரோப்பா (airōppā)
கனிமீடு (kaṉimīṭu)
கலிஸ்டோ (kalisṭō)
மிமாஸ் (mimās)
என்சலடசு (eṉcalaṭacu)
தெத்திசு (tetticu)
டையோன் (ṭaiyōṉ)
ரியா (riyā)
டைட்டன் (ṭaiṭṭaṉ)
இயபிடசு (iyapiṭacu)

மிராண்டா (mirāṇṭā)
ஏரியல் (ēriyal)
அம்ப்ரியேல் (ampriyēl)
டைட்டானியா (ṭaiṭṭāṉiyā)
ஓபெரான் (ōperāṉ)
டிரைட்டன் (ṭiraiṭṭaṉ) சாரன் (cāraṉ)
ஸ்டைக்ஸ் (sṭaiks)
நிக்ஸ் (niks)
கெர்பெரோஸ் (kerperōs)
ஐதரா (aitarā)

References[edit]

  • University of Madras (1924–1936), “சூரியன்”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press