பொருள்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

Cognate with Kannada ಪೊರುಳು (poruḷu), Malayalam പൊരുൾ (poruḷ).

Pronunciation[edit]

 • (file)

Noun[edit]

பொருள் (poruḷ)

 1. thing, matter, entity
  விளங்கிய பொருள்க டம்மைப் பொய்வகை யின்றித் தேறல்
  viḷaṅkiya poruḷka ṭammaip poyvakai yiṉṟit tēṟal
  (please add an English translation of this usage example)
 2. meaning, sense, signification
  Synonym: அர்த்தம் (arttam)
 3. thought, idea
  Synonyms: நினைவு (niṉaivu), எண்ணம் (eṇṇam), நினைப்பு (niṉaippu)
 4. possession, belonging
 5. subject
  எப்பொருள் யார்யார் வாய்க் கேட்பினும்
  epporuḷ yāryār vāyk kēṭpiṉum
  (please add an English translation of this usage example)
 6. object, affair
  ஒருபொருள் சொல்லுவ துடையேன்
  oruporuḷ colluva tuṭaiyēṉ
  (please add an English translation of this usage example)
 7. essence
 8. immutability, reality
 9. learning
 10. knowledge
 11. doctrine, belief
  பொய்யு மெய்யுமா மென்னும் பொருண்மேற்கொள்ளும் புரை நெறியார்
  poyyu meyyumā meṉṉum poruṇmēṟkoḷḷum purai neṟiyār
  (please add an English translation of this usage example)
 12. virtue
 13. property, wealth, riches, treasure
 14. fruit
 15. god
 16. stratagem, device
 17. (slang) weapon

Declension[edit]

ḷ-stem declension of பொருள் (poruḷ)
Singular Plural
Nominative பொருள்
poruḷ
பொருட்கள்
poruṭkaḷ
Vocative பொருளே
poruḷē
பொருட்களே
poruṭkaḷē
Accusative பொருளை
poruḷai
பொருட்களை
poruṭkaḷai
Dative பொருளுக்கு
poruḷukku
பொருட்களுக்கு
poruṭkaḷukku
Genitive பொருளுடைய
poruḷuṭaiya
பொருட்களுடைய
poruṭkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative பொருள்
poruḷ
பொருட்கள்
poruṭkaḷ
Vocative பொருளே
poruḷē
பொருட்களே
poruṭkaḷē
Accusative பொருளை
poruḷai
பொருட்களை
poruṭkaḷai
Dative பொருளுக்கு
poruḷukku
பொருட்களுக்கு
poruṭkaḷukku
Benefactive பொருளுக்காக
poruḷukkāka
பொருட்களுக்காக
poruṭkaḷukkāka
Genitive 1 பொருளுடைய
poruḷuṭaiya
பொருட்களுடைய
poruṭkaḷuṭaiya
Genitive 2 பொருளின்
poruḷiṉ
பொருட்களின்
poruṭkaḷiṉ
Locative 1 பொருளில்
poruḷil
பொருட்களில்
poruṭkaḷil
Locative 2 பொருளிடம்
poruḷiṭam
பொருட்களிடம்
poruṭkaḷiṭam
Sociative 1 பொருளோடு
poruḷōṭu
பொருட்களோடு
poruṭkaḷōṭu
Sociative 2 பொருளுடன்
poruḷuṭaṉ
பொருட்களுடன்
poruṭkaḷuṭaṉ
Instrumental பொருளால்
poruḷāl
பொருட்களால்
poruṭkaḷāl
Ablative பொருளிலிருந்து
poruḷiliruntu
பொருட்களிலிருந்து
poruṭkaḷiliruntu

References[edit]

 • University of Madras (1924–1936), “பொருள்”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press