ἀείδω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Hellenic *awéidō.

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

ἀείδω (aeídō) (Epic, Tragic, Ionic, Doric)

 1. (transitive, intransitive) To sing, chant, praise
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 1.1–2
   Μῆνιν ἄειδε, θεᾱ́, Πηληϊάδε͜ω Ἀχιλῆος / οὐλομένην, ἣ μῡρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε ...
   Mênin áeide, theā́, Pēlēïáde͜ō Akhilêos / ouloménēn, hḕ mūrí’ Akhaioîs álge’ éthēke ...
   • 1898 translation by Samuel Butler
    Sing, O goddess, the rage of Achilles son of Peleus, that brought countless ills upon the Achaeans.
 2. (transitive, intransitive) To make various noises: hoot, howl, croak
  • 385 BCE – 380 BCE, Plato, Symposium 223c
   ἐξεγρέσθαι δὲ πρὸς ἡμέραν ἤδη ἀλεκτρυόνων ᾀδόντων
   exegrésthai dè pròs hēméran ḗdē alektruónōn āidóntōn
   and [Aristodemus] was woken up when it was already nearly day by cocks crowing
 3. (transitive) To celebrate, praise

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]