ἀείδω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Hellenic *awéidō.

Pronunciation[edit]

 
 • (5th BCE Attic) IPA(key): /a.ěː.dɔː/
 • (1st CE Egyptian) IPA(key): /aˈi.do/
 • (4th CE Koine) IPA(key): /aˈi.ðo/
 • (10th CE Byzantine) IPA(key): /aˈi.ðo/
 • (15th CE Constantinopolitan) IPA(key): /aˈi.ðo/
 • Verb[edit]

  ἀείδω (aeídō) (Epic, Tragic, Ionic, Doric)

  1. (transitive, intransitive) To sing, chant, praise
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 1.1–2
    Μῆνιν ἄειδε, θεᾱ́, Πηληϊάδε͜ω Ἀχιλῆος / οὐλομένην, ἣ μῡρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε ...
    Mênin áeide, theā́, Pēlēïáde͜ō Akhilêos / ouloménēn, hḕ mūrí’ Akhaioîs álge’ éthēke ...
    • 1898 translation by Samuel Butler
     Sing, O goddess, the rage of Achilles son of Peleus, that brought countless ills upon the Achaeans.
  2. (transitive, intransitive) To make various noises: hoot, howl, croak
   • 385 BCE – 380 BCE, Plato, Symposium 223c
    ἐξεγρέσθαι δὲ πρὸς ἡμέραν ἤδη ἀλεκτρυόνων ᾀδόντων
    exegrésthai dè pròs hēméran ḗdē alektruónōn āidóntōn
    and [Aristodemus] was woken up when it was already nearly day by cocks crowing
  3. (transitive) To celebrate, praise

  Inflection[edit]

  Derived terms[edit]

  Related terms[edit]

  References[edit]