Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+349D, 㒝
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-349D

[U+349C]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+349E]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 9 +15, 17 strokes, cangjie input 人廿田戈 (OTWI), composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (4) (4)
Final () (68) (87)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed Open
Division () III IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/mʉɐt̚/ /met̚/
Pan
Wuyun
/mʷiɐt̚/ /met̚/
Shao
Rongfen
/miuɐt̚/ /mɛt̚/
Edwin
Pulleyblank
/muat̚/ /mɛt̚/
Li
Rong
/miuɐt̚/ /met̚/
Wang
Li
/mĭwɐt̚/ /miet̚/
Bernard
Karlgren
/mi̯wɐt̚/ /miet̚/
Expected
Mandarin
Reflex
miè

Definitions[edit]

  1. to deceive
  2. artful
  3. false