π…πŒΉπ„πŒ°πŒ½

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gothic

[edit]

Etymology 1

[edit]

From Proto-Germanic *witanΔ…, ultimately from Proto-Indo-European *weyd- (β€œsee”).

Pronunciation

[edit]

Verb

[edit]

π…πŒΉπ„πŒ°πŒ½ β€’ (witan)

 1. to know
  • Gothic Bible, Corinthians I 13.2:
   𐌾𐌰𐌷 𐌾𐌰𐌱𐌰𐌹 𐌷𐌰𐌱𐌰𐌿 π€π‚πŒ°πŒΏπ†πŒ΄π„πŒΎπŒ°πŒ½πƒ 𐌾𐌰𐌷 π…πŒΉπ„πŒΎπŒ°πŒΏ 𐌰𐌻𐌻𐌰𐌹𐌢𐌴 π‚πŒΏπŒ½π‰πƒ 𐌾𐌰𐌷 𐌰𐌻𐌻 𐌺𐌿𐌽𐌸𐌹 𐌾𐌰𐌷 𐌷𐌰𐌱𐌰𐌿 𐌰𐌻𐌻𐌰 𐌲𐌰𐌻𐌰𐌿𐌱𐌴𐌹𐌽, πƒπ…πŒ°πƒπ…πŒ΄ π†πŒ°πŒΉπ‚πŒ²πŒΏπŒ½πŒΎπŒ° πŒΌπŒΉπŒΈπƒπŒ°π„πŒΎπŒ°πŒΏ, 𐌹𐌸 π†π‚πŒΉπŒ°πŒΈπ…πŒ° 𐌽𐌹 𐌷𐌰𐌱𐌰𐌿, 𐌽𐌹 π…πŒ°πŒΉπŒ·π„πƒ 𐌹𐌼.
   jah jabai habau praufΔ“tjans jah witjau allaizΔ“ runōs jah all kunΓΎi jah habau alla galaubein, swaswΔ“ fairgunja miΓΎsatjau, iΓΎ friaΓΎwa ni habau, ni waihts im.
   And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. (KJV)
Conjugation
[edit]

Variant forms π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒΉπƒ (wisseis) and π…πŒΉπ„πŒ΄πŒΉπŒ³ (witeid) are attested.

Preterite-present
Infinitive π…πŒΉπ„πŒ°πŒ½
witan
Indicative Present Past Present passive
1st singular π…πŒ°πŒΉπ„
wait
π…πŒΉπƒπƒπŒ°
wissa
2nd singular π…πŒ°πŒΉπƒπ„
waist
π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πƒ
wissΔ“s
3rd singular π…πŒ°πŒΉπ„
wait
π…πŒΉπƒπƒπŒ°
wissa
1st dual π…πŒΉπ„πŒΏ
witu
π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒ³πŒΏ
wissΔ“du
2nd dual π…πŒΉπ„πŒΏπ„πƒ
wituts
π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
wissΔ“duts
1st plural π…πŒΉπ„πŒΏπŒΌ
witum
π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
wissΔ“dum
2nd plural π…πŒΉπ„πŒΏπŒΈ
wituΓΎ
π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
wissΔ“duΓΎ
3rd plural π…πŒΉπ„πŒΏπŒ½
witun
π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
wissΔ“dun
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular π…πŒΉπ„πŒΎπŒ°πŒΏ
witjau
π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
wissΔ“djau
2nd singular π…πŒΉπ„πŒ΄πŒΉπƒ
witeis
π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
wissΔ“deis
3rd singular π…πŒΉπ„πŒΉ
witi
π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒ³πŒΉ
wissΔ“di
1st dual π…πŒΉπ„πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
witeiwa
π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
wissΔ“deiwa
2nd dual π…πŒΉπ„πŒ΄πŒΉπ„πƒ
witeits
π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
wissΔ“deits
1st plural π…πŒΉπ„πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
witeima
π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
wissΔ“deima
2nd plural π…πŒΉπ„πŒ΄πŒΉπŒΈ
witeiΓΎ
π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
wissΔ“deiΓΎ
3rd plural π…πŒΉπ„πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
witeina
π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
wissΔ“deina
Imperative
2nd singular
3rd singular
2nd dual
2nd plural
3rd plural
Present Past
Participles π…πŒΉπ„πŒ°πŒ½πŒ³πƒ
witands
π…πŒΉπƒπƒ
wiss
Derived terms
[edit]

Etymology 2

[edit]

From Proto-Germanic *witānΔ…. Equivalent to *π…πŒΉπ„ (*wit) +‎ -𐌰𐌽 (-ān).

Pronunciation

[edit]

Verb

[edit]

π…πŒΉπ„πŒ°πŒ½ β€’ (witān)

 1. to observe
Conjugation
[edit]
Class 3 weak
Infinitive π…πŒΉπ„πŒ°πŒ½
witān
Indicative Present Past Present passive
1st singular π…πŒΉπ„πŒ°
wita
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ°
witaida
π…πŒΉπ„πŒ°πŒ³πŒ°
witāda
2nd singular π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπƒ
witais
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
witaidΔ“s
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΆπŒ°
witāza
3rd singular π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒΈ
witaiΓΎ
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ°
witaida
π…πŒΉπ„πŒ°πŒ³πŒ°
witāda
1st dual π…πŒΉπ„π‰πƒ
witōs
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
witaidΔ“du
2nd dual π…πŒΉπ„πŒ°π„πƒ
witāts
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
witaidΔ“duts
1st plural π…πŒΉπ„πŒ°πŒΌ
witām
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
witaidΔ“dum
π…πŒΉπ„πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
witānda
2nd plural π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒΈ
witaiΓΎ
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
witaidΔ“duΓΎ
π…πŒΉπ„πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
witānda
3rd plural π…πŒΉπ„πŒ°πŒ½πŒ³
witānd
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
witaidΔ“dun
π…πŒΉπ„πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
witānda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular π…πŒΉπ„πŒ°πŒΏ
witau
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
witaidΔ“djau
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
witaidau
2nd singular π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπƒ
witais
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
witaidΔ“deis
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
witaizau
3rd singular π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉ
witai
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
witaidΔ“di
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
witaidau
1st dual π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπ…πŒ°
witaiwa
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
witaidΔ“deiwa
2nd dual π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπ„πƒ
witaits
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
witaidΔ“deits
1st plural π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
witaima
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
witaidΔ“deima
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
witaindau
2nd plural π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒΈ
witaiΓΎ
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
witaidΔ“deiΓΎ
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
witaindau
3rd plural π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
witaina
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
witaidΔ“deina
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
witaindau
Imperative
2nd singular π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉ
witai
3rd singular π…πŒΉπ„πŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
witādau
2nd dual π…πŒΉπ„πŒ°π„πƒ
witāts
2nd plural π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒΈ
witaiΓΎ
3rd plural π…πŒΉπ„πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
witāndau
Present Past
Participles π…πŒΉπ„πŒ°πŒ½πŒ³πƒ
witānds
π…πŒΉπ„πŒ°πŒΉπŒΈπƒ
witaiΓΎs
Derived terms
[edit]

Further reading

[edit]
 • Streitberg, Wilhelm (1910). Die gotische Bibel. Zweiter Teil: Gotisch-griechisch-deutsches WΓΆrterbuch. Heidelberg: Carl Winter’s UniversitΓ€tsbuchhandlung, p. 177