-τής

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: της, τῆς, and -της

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Hellenic *-tās (whence also Mycenaean Greek 𐀑𐀴𐀲 (ki-ti-ta /⁠ktitā(s)⁠/, κτίτης)), probably a masculine formation from Proto-Indo-European *-teh₂ (perhaps still seen in Latin Monēta), feminine of *-tós. Originally used in adjectival compounds, the suffix's narrowing to agentivity may be by analogy to -τήρ (-tḗr) and -τωρ (-tōr).[1]

Pronunciation[edit]

 

Suffix[edit]

-τής (-tḗsm (genitive -τοῦ); first declension

 1. Appended to verbs to form agent nouns
  Βακχεύω (Bakkheúō, to keep the feast of Bacchus) + ‎-τής (-tḗs) → ‎Βακχευτής (Bakkheutḗs, a Bacchanal)
  ἀγρεύω (agreúō, to take by hunting) + ‎-τής (-tḗs) → ‎ἀγρευτής (agreutḗs, a hunter)
  αἰχμή (aikhmḗ, a spear) + ‎-τής (-tḗs) → ‎αἰχμητής (aikhmētḗs, a spearman)
  αὐλέω (auléō, to play on the flute) + ‎-τής (-tḗs) → ‎αὐλητής (aulētḗs, a flute-player)
  πειράω (peiráō, to make an attempt on something) + ‎-τής (-tḗs) → ‎πειρατής (peiratḗs, a pirate, one who attacks ships)
  ποιέω (poiéō, to make) + ‎-τής (-tḗs) → ‎ποιητής (poiētḗs, a maker)
  1. With -ίζω (-ízō) verbs:
   ἑλληνίζω (hellēnízō, to speak the Greek language) + ‎-τής (-tḗs) → ‎Ἑλληνιστής (Hellēnistḗs, one who uses the Greek language)
   Ἡρακλειτίζω (Hērakleitízō, to be a follower of Heraclitus) + ‎-τής (-tḗs) → ‎Ἡρακλειτιστής (Hērakleitistḗs, follower of Heraclitus)
   ἀγωνίζομαι (agōnízomai, to compete for a prize) + ‎-τής (-tḗs) → ‎ἀγωνιστής (agōnistḗs, a competitor)
   βαπτίζω (baptízō, to dip in or under water) + ‎-τής (-tḗs) → ‎βαπτιστής (baptistḗs, one that dips, a baptizer)
   κιθαρίζω (kitharízō, to play the cithara) + ‎-τής (-tḗs) → ‎κιθαριστής (kitharistḗs, a player on the cithara) (compare with the analogous recent guitarist)
  2. With -άζω (-ázō) verbs:
   ἀγοράζω (agorázō, to buy in the agora) + ‎-τής (-tḗs) → ‎ἀγοραστής (agorastḗs, the slave who bought provisions for the house)
   βιάζω (biázō, to use force) + ‎-τής (-tḗs) → ‎βιαστής (biastḗs, one who uses force)
   δικάζω (dikázō, to judge) + ‎-τής (-tḗs) → ‎δικαστής (dikastḗs, a judge)
   ἐνθουσιάζω (enthousiázō, to be inspired by god) + ‎-τής (-tḗs) → ‎ἐνθουσιαστής (enthousiastḗs, one inspired by god)
   πελτάζω (peltázō, to serve as a targeteer) + ‎-τής (-tḗs) → ‎πελταστής (peltastḗs, one who bears a light shield, a targeteer)
  3. With -όζω (-ózō) verbs:
   ἁρμόζω (harmózō, to fit together) + ‎-τής (-tḗs) → ‎ἁρμοστής (harmostḗs, one who arranges or governs, a harmost)
  4. With -ύζω (-úzō) verbs:
   γογγύζω (gongúzō, to murmur) + ‎-τής (-tḗs) → ‎γογγυστής (gongustḗs, a murmurer)

Declension[edit]

Derived terms[edit]

Descendants[edit]

 • Latin: -tēs, -ta, -istēs, -ista, -astēs, -asta (see there for further descendants)

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ Sihler, Andrew L. (1995) New Comparative Grammar of Greek and Latin, Oxford, New York: Oxford University Press, →ISBN, § 267