Appendix:Turkish numerals

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Table of numerals[edit]

Number Cardinal Ordinal Distributive
0 sıfır sıfırıncı
1 bir birinci birer
2 iki ikinci ikişer
3 üç üçüncü üçer
4 dört dördüncü dörder
5 beş beşinci beşer
6 altı altıncı altışar
7 yedi yedinci yedişer
8 sekiz sekizinci sekizer
9 dokuz dokuzuncu dokuzar
10 on onuncu onar
11 on bir on birinci on birer
12 on iki on ikinci on ikişer
13 on üç on üçüncü on üçer
14 on dört on dördüncü on dörder
15 on beş on beşinci on beşer
16 on altı on altıncı on altışar
17 on yedi on yedinci on yedişer
18 on sekiz on sekizinci on sekizer
19 on dokuz on dokuzuncu on dokuzar
20 yirmi yirminci yirmişer
21 yirmi bir yirmi birinci yirmi birer
22 yirmi iki yirmi ikinci yirmi ikişer
23 yirmi üç yirmi üçüncü yirmi üçer
24 yirmi dört yirmi dördüncü yirmi dörder
25 yirmi beş yirmi beşinci yirmi beşer
26 yirmi altı yirmi altıncı yirmi altışar
27 yirmi yedi yirmi yedinci yirmi yedişer
28 yirmi sekiz yirmi sekizinci yirmi sekizer
29 yirmi dokuz yirmi dokuzuncu yirmi dokuzar
30 otuz otuzuncu otuzar
31 otuz bir otuz birinci otuz birer
32 otuz iki otuz ikinci otuz ikişer
33 otuz üç otuz üçüncü otuz üçer
34 otuz dört otuz dördüncü otuz dörder
35 otuz beş otuz beşinci otuz beşer
36 otuz altı otuz altıncı otuz altışar
37 otuz yedi otuz yedinci otuz yedişer
38 otuz sekiz otuz sekizinci otuz sekizer
39 otuz dokuz otuz dokuzuncu otuz dokuzar
40 kırk kırkıncı kırkar
41 kırk bir kırk birinci kırk birer
42 kırk iki kırk ikinci kırk ikişer
43 kırk üç kırk üçüncü kırk üçer
44 kırk dört kırk dördüncü kırk dörder
45 kırk beş kırk beşinci kırk beşer
46 kırk altı kırk altıncı kırk altışar
47 kırk yedi kırk yedinci kırk yedişer
48 kırk sekiz kırk sekizinci kırk sekizer
49 kırk dokuz kırk dokuzuncu kırk dokuzar
50 elli ellinci ellişer
51 elli bir elli birinci elli birer
52 elli iki elli ikinci elli ikişer
53 elli üç elli üçüncü elli üçer
54 elli dört elli dördüncü elli dörder
55 elli beş elli beşinci elli beşer
56 elli altı elli altıncı elli altışar
57 elli yedi elli yedinci elli yedişer
58 elli sekiz elli sekizinci elli sekizer
59 elli dokuz elli dokuzuncu elli dokuzar
60 altmış altmışıncı altmışar
61 altmış bir altmış birinci altmış birer
62 altmış iki altmış ikinci altmış ikişer
63 altmış üç altmış üçüncü altmış üçer
64 altmış dört altmış dördüncü altmış dörder
65 altmış beş altmış beşinci altmış beşer
66 altmış altı altmış altıncı altmış altışar
67 altmış yedi altmış yedinci altmış yedişer
68 altmış sekiz altmış sekizinci altmış sekizer
69 altmış dokuz altmış dokuzuncu altmış dokuzar
70 yetmiş yetmişinci yetmişer
71 yetmiş bir yetmiş birinci yetmiş birer
72 yetmiş iki yetmiş ikinci yetmiş ikişer
73 yetmiş üç yetmiş üçüncü yetmiş üçer
74 yetmiş dört yetmiş dördüncü yetmiş dörder
75 yetmiş beş yetmiş beşinci yetmiş beşer
76 yetmiş altı yetmiş altıncı yetmiş altışar
77 yetmiş yedi yetmiş yedinci yetmiş yedişer
78 yetmiş sekiz yetmiş sekizinci yetmiş sekizer
79 yetmiş dokuz yetmiş dokuzuncu yetmiş dokuzar
80 seksen sekseninci seksener
81 seksen bir seksen birinci seksen birer
82 seksen iki seksen ikinci seksen ikişer
83 seksen üç seksen üçüncü seksen üçer
84 seksen dört seksen dördüncü seksen dörder
85 seksen beş seksen beşinci seksen beşer
86 seksen altı seksen altıncı seksen altışar
87 seksen yedi seksen yedinci seksen yedişer
88 seksen sekiz seksen sekizinci seksen sekizer
89 seksen dokuz seksen dokuzuncu seksen dokuzar
90 doksan doksanıncı doksanar
91 doksan bir doksan birinci doksan birer
92 doksan iki doksan ikinci doksan ikişer
93 doksan üç doksan üçüncü doksan üçer
94 doksan dört doksan dördüncü doksan dörder
95 doksan beş doksan beşinci doksan beşer
96 doksan altı doksan altıncı doksan altışar
97 doksan yedi doksan yedinci doksan yedişer
98 doksan sekiz doksan sekizinci doksan sekizer
99 doksan dokuz doksan dokuzuncu doksan dokuzar
100 yüz yüzüncü yüzer
1,000 bin bininci biner

Cardinal numerals[edit]

Ordinal numerals[edit]

Distributive numerals[edit]