jäädä jälkeen

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

jäädä + jälkeen

Verb[edit]

jäädä jälkeen

  1. to lag, fall behind (to not keep up the pace)
    Voit menettää työpaikkasi, jos jäät jatkuvasti jälkeen töissäsi.
    You could lose your job if you keep falling behind with your work.
    Ei ole Johnin tapaista jäädä jälkeen matematiikassa.
    It's not like John to fall behind in maths.

Conjugation[edit]

Inflection of jäädä jälkeen (Kotus type 63/saada, no gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. jään jälkeen en jää jälkeen 1st sing. olen jäänyt jälkeen en ole jäänyt jälkeen
2nd sing. jäät jälkeen et jää jälkeen 2nd sing. olet jäänyt jälkeen et ole jäänyt jälkeen
3rd sing. jää jälkeen ei jää jälkeen 3rd sing. on jäänyt jälkeen ei ole jäänyt jälkeen
1st plur. jäämme jälkeen emme jää jälkeen 1st plur. olemme jääneet jälkeen emme ole jääneet jälkeen
2nd plur. jäätte jälkeen ette jää jälkeen 2nd plur. olette jääneet jälkeen ette ole jääneet jälkeen
3rd plur. jäävät jälkeen eivät jää jälkeen 3rd plur. ovat jääneet jälkeen eivät ole jääneet jälkeen
passive jäädään jälkeen ei jäädä jälkeen passive on jääty jälkeen ei ole jääty jälkeen
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. jäin jälkeen en jäänyt jälkeen 1st sing. olin jäänyt jälkeen en ollut jäänyt jälkeen
2nd sing. jäit jälkeen et jäänyt jälkeen 2nd sing. olit jäänyt jälkeen et ollut jäänyt jälkeen
3rd sing. jäi jälkeen ei jäänyt jälkeen 3rd sing. oli jäänyt jälkeen ei ollut jäänyt jälkeen
1st plur. jäimme jälkeen emme jääneet jälkeen 1st plur. olimme jääneet jälkeen emme olleet jääneet jälkeen
2nd plur. jäitte jälkeen ette jääneet jälkeen 2nd plur. olitte jääneet jälkeen ette olleet jääneet jälkeen
3rd plur. jäivät jälkeen eivät jääneet jälkeen 3rd plur. olivat jääneet jälkeen eivät olleet jääneet jälkeen
passive jäätiin jälkeen ei jääty jälkeen passive oli jääty jälkeen ei ollut jääty jälkeen
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. jäisin jälkeen en jäisi jälkeen 1st sing. olisin jäänyt jälkeen en olisi jäänyt jälkeen
2nd sing. jäisit jälkeen et jäisi jälkeen 2nd sing. olisit jäänyt jälkeen et olisi jäänyt jälkeen
3rd sing. jäisi jälkeen ei jäisi jälkeen 3rd sing. olisi jäänyt jälkeen ei olisi jäänyt jälkeen
1st plur. jäisimme jälkeen emme jäisi jälkeen 1st plur. olisimme jääneet jälkeen emme olisi jääneet jälkeen
2nd plur. jäisitte jälkeen ette jäisi jälkeen 2nd plur. olisitte jääneet jälkeen ette olisi jääneet jälkeen
3rd plur. jäisivät jälkeen eivät jäisi jälkeen 3rd plur. olisivat jääneet jälkeen eivät olisi jääneet jälkeen
passive jäätäisiin jälkeen ei jäätäisi jälkeen passive olisi jääty jälkeen ei olisi jääty jälkeen
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. jää jälkeen älä jää jälkeen 2nd sing. ole jäänyt jälkeen älä ole jäänyt jälkeen
3rd sing. jääköön jälkeen älköön jääkö jälkeen 3rd sing. olkoon jäänyt jälkeen älköön olko jäänyt jälkeen
1st plur. jääkäämme jälkeen älkäämme jääkö jälkeen 1st plur. olkaamme jääneet jälkeen älkäämme olko jääneet jälkeen
2nd plur. jääkää jälkeen älkää jääkö jälkeen 2nd plur. olkaa jääneet jälkeen älkää olko jääneet jälkeen
3rd plur. jääkööt jälkeen älkööt jääkö jälkeen 3rd plur. olkoot jääneet jälkeen älkööt olko jääneet jälkeen
passive jäätäköön jälkeen älköön jäätäkö jälkeen passive olkoon jääty jälkeen älköön olko jääty jälkeen
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. jäänen jälkeen en jääne jälkeen 1st sing. lienen jäänyt jälkeen en liene jäänyt jälkeen
2nd sing. jäänet jälkeen et jääne jälkeen 2nd sing. lienet jäänyt jälkeen et liene jäänyt jälkeen
3rd sing. jäänee jälkeen ei jääne jälkeen 3rd sing. lienee jäänyt jälkeen ei liene jäänyt jälkeen
1st plur. jäänemme jälkeen emme jääne jälkeen 1st plur. lienemme jääneet jälkeen emme liene jääneet jälkeen
2nd plur. jäänette jälkeen ette jääne jälkeen 2nd plur. lienette jääneet jälkeen ette liene jääneet jälkeen
3rd plur. jäänevät jälkeen eivät jääne jälkeen 3rd plur. lienevät jääneet jälkeen eivät liene jääneet jälkeen
passive jäätäneen jälkeen ei jäätäne jälkeen passive lienee jääty jälkeen ei liene jääty jälkeen
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st jäädä jälkeen present jälkeen jäävä jälkeen jäätävä
long 1st2 jäädäkseen jälkeen past jälkeen jäänyt jälkeen jääty
2nd inessive1 jäädessä jälkeen jäätäessä jälkeen agent1, 3 jälkeen jäämä
instructive jääden jälkeen negative jälkeen jäämätön
3rd inessive jäämässä jälkeen 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative jäämästä jälkeen
illative jäämään jälkeen
adessive jäämällä jälkeen
abessive jäämättä jälkeen
instructive jäämän jälkeen jäätämän jälkeen
4th nominative jääminen jälkeen
partitive jäämistä jälkeen
5th2 jäämäisillään jälkeen