kajakoida

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish

[edit]

Etymology

[edit]

kajakki (kayak) +‎ -oida

Pronunciation

[edit]
 • IPA(key): /ˈkɑjɑkoi̯dɑˣ/, [ˈkɑ̝jɑ̝ˌko̞i̯dɑ̝(ʔ)]
 • Rhymes: -oidɑ
 • Syllabification(key): ka‧ja‧koi‧da

Verb

[edit]

kajakoida (informal)

 1. (transitive, intransitive) to kayak (to use a kayak, to travel or race in a kayak; to traverse a body of water by kayak)
  Kajakoin eilen Auttikönkään - mahtavaa!
  I kayaked the Auttiköngäs rapid yesterday - awesome!
  Suomen tuhannet järvet tarjoavat lähes rajattomat mahdollisuudet kajakoimiselle.
  The thousands of lakes of Finland offer almost limitless opportunities for kayaking.

Usage notes

[edit]

The Olympic sport kayaking is kajakki in Finnish.

Conjugation

[edit]
Inflection of kajakoida (Kotus type 62/voida, no gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kajakoin en kajakoi 1st sing. olen kajakoinut en ole kajakoinut
2nd sing. kajakoit et kajakoi 2nd sing. olet kajakoinut et ole kajakoinut
3rd sing. kajakoi ei kajakoi 3rd sing. on kajakoinut ei ole kajakoinut
1st plur. kajakoimme emme kajakoi 1st plur. olemme kajakoineet emme ole kajakoineet
2nd plur. kajakoitte ette kajakoi 2nd plur. olette kajakoineet ette ole kajakoineet
3rd plur. kajakoivat eivät kajakoi 3rd plur. ovat kajakoineet eivät ole kajakoineet
passive kajakoidaan ei kajakoida passive on kajakoitu ei ole kajakoitu
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kajakoin en kajakoinut 1st sing. olin kajakoinut en ollut kajakoinut
2nd sing. kajakoit et kajakoinut 2nd sing. olit kajakoinut et ollut kajakoinut
3rd sing. kajakoi ei kajakoinut 3rd sing. oli kajakoinut ei ollut kajakoinut
1st plur. kajakoimme emme kajakoineet 1st plur. olimme kajakoineet emme olleet kajakoineet
2nd plur. kajakoitte ette kajakoineet 2nd plur. olitte kajakoineet ette olleet kajakoineet
3rd plur. kajakoivat eivät kajakoineet 3rd plur. olivat kajakoineet eivät olleet kajakoineet
passive kajakoitiin ei kajakoitu passive oli kajakoitu ei ollut kajakoitu
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kajakoisin en kajakoisi 1st sing. olisin kajakoinut en olisi kajakoinut
2nd sing. kajakoisit et kajakoisi 2nd sing. olisit kajakoinut et olisi kajakoinut
3rd sing. kajakoisi ei kajakoisi 3rd sing. olisi kajakoinut ei olisi kajakoinut
1st plur. kajakoisimme emme kajakoisi 1st plur. olisimme kajakoineet emme olisi kajakoineet
2nd plur. kajakoisitte ette kajakoisi 2nd plur. olisitte kajakoineet ette olisi kajakoineet
3rd plur. kajakoisivat eivät kajakoisi 3rd plur. olisivat kajakoineet eivät olisi kajakoineet
passive kajakoitaisiin ei kajakoitaisi passive olisi kajakoitu ei olisi kajakoitu
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. kajakoi älä kajakoi 2nd sing.
3rd sing. kajakoikoon älköön kajakoiko 3rd sing. olkoon kajakoinut älköön olko kajakoinut
1st plur. kajakoikaamme älkäämme kajakoiko 1st plur.
2nd plur. kajakoikaa älkää kajakoiko 2nd plur.
3rd plur. kajakoikoot älkööt kajakoiko 3rd plur. olkoot kajakoineet älkööt olko kajakoineet
passive kajakoitakoon älköön kajakoitako passive olkoon kajakoitu älköön olko kajakoitu
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kajakoinen en kajakoine 1st sing. lienen kajakoinut en liene kajakoinut
2nd sing. kajakoinet et kajakoine 2nd sing. lienet kajakoinut et liene kajakoinut
3rd sing. kajakoinee ei kajakoine 3rd sing. lienee kajakoinut ei liene kajakoinut
1st plur. kajakoinemme emme kajakoine 1st plur. lienemme kajakoineet emme liene kajakoineet
2nd plur. kajakoinette ette kajakoine 2nd plur. lienette kajakoineet ette liene kajakoineet
3rd plur. kajakoinevat eivät kajakoine 3rd plur. lienevät kajakoineet eivät liene kajakoineet
passive kajakoitaneen ei kajakoitane passive lienee kajakoitu ei liene kajakoitu
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st kajakoida present kajakoiva kajakoitava
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st kajakoidakseni kajakoidaksemme
2nd kajakoidaksesi kajakoidaksenne
3rd kajakoidakseen
kajakoidaksensa
past kajakoinut kajakoitu
2nd inessive2 kajakoidessa kajakoitaessa agent3 kajakoima
Possessive forms
Person sing. plur.
1st kajakoidessani kajakoidessamme
2nd kajakoidessasi kajakoidessanne
3rd kajakoidessaan
kajakoidessansa
negative kajakoimaton
instructive kajakoiden 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Not used with intransitive verbs. Distinct from nouns with the -ma suffix and third infinitive forms.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).

3rd inessive kajakoimassa
elative kajakoimasta
illative kajakoimaan
adessive kajakoimalla
abessive kajakoimatta
instructive kajakoiman kajakoitaman
4th4 verbal noun kajakoiminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st kajakoimaisillani kajakoimaisillamme
2nd kajakoimaisillasi kajakoimaisillanne
3rd kajakoimaisillaan
kajakoimaisillansa

Synonyms

[edit]