lähetyttää

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

lähettää +‎ -yttää

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ˈlæhetytːæːˣ/, [ˈlæɦe̞ˌt̪yt̪ːæː(ʔ)]
  • Rhymes: -ytːæː
  • Syllabification(key): lä‧he‧tyt‧tää

Verb[edit]

lähetyttää

  1. (transitive) to have sent or shipped

Conjugation[edit]

Inflection of lähetyttää (Kotus type 53*C/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lähetytän en lähetytä 1st sing. olen lähetyttänyt en ole lähetyttänyt
2nd sing. lähetytät et lähetytä 2nd sing. olet lähetyttänyt et ole lähetyttänyt
3rd sing. lähetyttää ei lähetytä 3rd sing. on lähetyttänyt ei ole lähetyttänyt
1st plur. lähetytämme emme lähetytä 1st plur. olemme lähetyttäneet emme ole lähetyttäneet
2nd plur. lähetytätte ette lähetytä 2nd plur. olette lähetyttäneet ette ole lähetyttäneet
3rd plur. lähetyttävät eivät lähetytä 3rd plur. ovat lähetyttäneet eivät ole lähetyttäneet
passive lähetytetään ei lähetytetä passive on lähetytetty ei ole lähetytetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lähetytin en lähetyttänyt 1st sing. olin lähetyttänyt en ollut lähetyttänyt
2nd sing. lähetytit et lähetyttänyt 2nd sing. olit lähetyttänyt et ollut lähetyttänyt
3rd sing. lähetytti ei lähetyttänyt 3rd sing. oli lähetyttänyt ei ollut lähetyttänyt
1st plur. lähetytimme emme lähetyttäneet 1st plur. olimme lähetyttäneet emme olleet lähetyttäneet
2nd plur. lähetytitte ette lähetyttäneet 2nd plur. olitte lähetyttäneet ette olleet lähetyttäneet
3rd plur. lähetyttivät eivät lähetyttäneet 3rd plur. olivat lähetyttäneet eivät olleet lähetyttäneet
passive lähetytettiin ei lähetytetty passive oli lähetytetty ei ollut lähetytetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lähetyttäisin en lähetyttäisi 1st sing. olisin lähetyttänyt en olisi lähetyttänyt
2nd sing. lähetyttäisit et lähetyttäisi 2nd sing. olisit lähetyttänyt et olisi lähetyttänyt
3rd sing. lähetyttäisi ei lähetyttäisi 3rd sing. olisi lähetyttänyt ei olisi lähetyttänyt
1st plur. lähetyttäisimme emme lähetyttäisi 1st plur. olisimme lähetyttäneet emme olisi lähetyttäneet
2nd plur. lähetyttäisitte ette lähetyttäisi 2nd plur. olisitte lähetyttäneet ette olisi lähetyttäneet
3rd plur. lähetyttäisivät eivät lähetyttäisi 3rd plur. olisivat lähetyttäneet eivät olisi lähetyttäneet
passive lähetytettäisiin ei lähetytettäisi passive olisi lähetytetty ei olisi lähetytetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. lähetytä älä lähetytä 2nd sing. ole lähetyttänyt älä ole lähetyttänyt
3rd sing. lähetyttäköön älköön lähetyttäkö 3rd sing. olkoon lähetyttänyt älköön olko lähetyttänyt
1st plur. lähetyttäkäämme älkäämme lähetyttäkö 1st plur. olkaamme lähetyttäneet älkäämme olko lähetyttäneet
2nd plur. lähetyttäkää älkää lähetyttäkö 2nd plur. olkaa lähetyttäneet älkää olko lähetyttäneet
3rd plur. lähetyttäkööt älkööt lähetyttäkö 3rd plur. olkoot lähetyttäneet älkööt olko lähetyttäneet
passive lähetytettäköön älköön lähetytettäkö passive olkoon lähetytetty älköön olko lähetytetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lähetyttänen en lähetyttäne 1st sing. lienen lähetyttänyt en liene lähetyttänyt
2nd sing. lähetyttänet et lähetyttäne 2nd sing. lienet lähetyttänyt et liene lähetyttänyt
3rd sing. lähetyttänee ei lähetyttäne 3rd sing. lienee lähetyttänyt ei liene lähetyttänyt
1st plur. lähetyttänemme emme lähetyttäne 1st plur. lienemme lähetyttäneet emme liene lähetyttäneet
2nd plur. lähetyttänette ette lähetyttäne 2nd plur. lienette lähetyttäneet ette liene lähetyttäneet
3rd plur. lähetyttänevät eivät lähetyttäne 3rd plur. lienevät lähetyttäneet eivät liene lähetyttäneet
passive lähetytettäneen ei lähetytettäne passive lienee lähetytetty ei liene lähetytetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st lähetyttää present lähetyttävä lähetytettävä
long 1st2 lähetyttääkseen past lähetyttänyt lähetytetty
2nd inessive1 lähetyttäessä lähetytettäessä agent1, 3 lähetyttämä
instructive lähetyttäen negative lähetyttämätön
3rd inessive lähetyttämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix or the 3rd infinitives.

elative lähetyttämästä
illative lähetyttämään
adessive lähetyttämällä
abessive lähetyttämättä
instructive lähetyttämän lähetytettämän
4th nominative lähetyttäminen
partitive lähetyttämistä
5th2 lähetyttämäisillään