lạc đà

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

Sino-Vietnamese word from 駱駝.

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

(classifier con) lạc đà

 1. a camelid
  lạc đà một bướu
  a dromedary
  lạc đà hai bướu
  a Bactrian camel
  lạc đà "không bướu"
  a llama