pysäyttää

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

pysähtyä +‎ -yttää

Verb[edit]

pysäyttää (transitive)

  1. to stop, halt
    Häntä ei pysäytä mikään ennen kuin hän on tuhonnut vihollisensa.
    He will stop at nothing to destroy his enemies.
  2. to thwart, halt.
    Poliisi pysäytti mahdollisen murhaajan.
    The police thwarted the would-be assassin.

Conjugation[edit]

Inflection of pysäyttää (Kotus type 53/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pysäytän en pysäytä 1st sing. olen pysäyttänyt en ole pysäyttänyt
2nd sing. pysäytät et pysäytä 2nd sing. olet pysäyttänyt et ole pysäyttänyt
3rd sing. pysäyttää ei pysäytä 3rd sing. on pysäyttänyt ei ole pysäyttänyt
1st plur. pysäytämme emme pysäytä 1st plur. olemme pysäyttäneet emme ole pysäyttäneet
2nd plur. pysäytätte ette pysäytä 2nd plur. olette pysäyttäneet ette ole pysäyttäneet
3rd plur. pysäyttävät eivät pysäytä 3rd plur. ovat pysäyttäneet eivät ole pysäyttäneet
passive pysäytetään ei pysäytetä passive on pysäytetty ei ole pysäytetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pysäytin en pysäyttänyt 1st sing. olin pysäyttänyt en ollut pysäyttänyt
2nd sing. pysäytit et pysäyttänyt 2nd sing. olit pysäyttänyt et ollut pysäyttänyt
3rd sing. pysäytti ei pysäyttänyt 3rd sing. oli pysäyttänyt ei ollut pysäyttänyt
1st plur. pysäytimme emme pysäyttäneet 1st plur. olimme pysäyttäneet emme olleet pysäyttäneet
2nd plur. pysäytitte ette pysäyttäneet 2nd plur. olitte pysäyttäneet ette olleet pysäyttäneet
3rd plur. pysäyttivät eivät pysäyttäneet 3rd plur. olivat pysäyttäneet eivät olleet pysäyttäneet
passive pysäytettiin ei pysäytetty passive oli pysäytetty ei ollut pysäytetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pysäyttäisin en pysäyttäisi 1st sing. olisin pysäyttänyt en olisi pysäyttänyt
2nd sing. pysäyttäisit et pysäyttäisi 2nd sing. olisit pysäyttänyt et olisi pysäyttänyt
3rd sing. pysäyttäisi ei pysäyttäisi 3rd sing. olisi pysäyttänyt ei olisi pysäyttänyt
1st plur. pysäyttäisimme emme pysäyttäisi 1st plur. olisimme pysäyttäneet emme olisi pysäyttäneet
2nd plur. pysäyttäisitte ette pysäyttäisi 2nd plur. olisitte pysäyttäneet ette olisi pysäyttäneet
3rd plur. pysäyttäisivät eivät pysäyttäisi 3rd plur. olisivat pysäyttäneet eivät olisi pysäyttäneet
passive pysäytettäisiin ei pysäytettäisi passive olisi pysäytetty ei olisi pysäytetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. pysäytä älä pysäytä 2nd sing. ole pysäyttänyt älä ole pysäyttänyt
3rd sing. pysäyttäköön älköön pysäyttäkö 3rd sing. olkoon pysäyttänyt älköön olko pysäyttänyt
1st plur. pysäyttäkäämme älkäämme pysäyttäkö 1st plur. olkaamme pysäyttäneet älkäämme olko pysäyttäneet
2nd plur. pysäyttäkää älkää pysäyttäkö 2nd plur. olkaa pysäyttäneet älkää olko pysäyttäneet
3rd plur. pysäyttäkööt älkööt pysäyttäkö 3rd plur. olkoot pysäyttäneet älkööt olko pysäyttäneet
passive pysäytettäköön älköön pysäytettäkö passive olkoon pysäytetty älköön olko pysäytetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pysäyttänen en pysäyttäne 1st sing. lienen pysäyttänyt en liene pysäyttänyt
2nd sing. pysäyttänet et pysäyttäne 2nd sing. lienet pysäyttänyt et liene pysäyttänyt
3rd sing. pysäyttänee ei pysäyttäne 3rd sing. lienee pysäyttänyt ei liene pysäyttänyt
1st plur. pysäyttänemme emme pysäyttäne 1st plur. lienemme pysäyttäneet emme liene pysäyttäneet
2nd plur. pysäyttänette ette pysäyttäne 2nd plur. lienette pysäyttäneet ette liene pysäyttäneet
3rd plur. pysäyttänevät eivät pysäyttäne 3rd plur. lienevät pysäyttäneet eivät liene pysäyttäneet
passive pysäytettäneen ei pysäytettäne passive lienee pysäytetty ei liene pysäytetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st pysäyttää present pysäyttävä pysäytettävä
long 1st2 pysäyttääkseen past pysäyttänyt pysäytetty
2nd inessive1 pysäyttäessä pysäytettäessä agent1, 3 pysäyttämä
instructive pysäyttäen negative pysäyttämätön
3rd inessive pysäyttämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative pysäyttämästä
illative pysäyttämään
adessive pysäyttämällä
abessive pysäyttämättä
instructive pysäyttämän pysäytettämän
4th nominative pysäyttäminen
partitive pysäyttämistä
5th2 pysäyttämäisillään

Related terms[edit]