änkyttää

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

änkeä (clumsy, awkward, adjective) +‎ -yttää

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ˈæŋkytːæːˣ/, [ˈæŋkyt̪ːæː(ʔ)]
  • Hyphenation: än‧kyt‧tää

Verb[edit]

änkyttää

  1. (intransitive) to stutter, stammer

Conjugation[edit]

Inflection of änkyttää (Kotus type 53/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. änkytän en änkytä 1st sing. olen änkyttänyt en ole änkyttänyt
2nd sing. änkytät et änkytä 2nd sing. olet änkyttänyt et ole änkyttänyt
3rd sing. änkyttää ei änkytä 3rd sing. on änkyttänyt ei ole änkyttänyt
1st plur. änkytämme emme änkytä 1st plur. olemme änkyttäneet emme ole änkyttäneet
2nd plur. änkytätte ette änkytä 2nd plur. olette änkyttäneet ette ole änkyttäneet
3rd plur. änkyttävät eivät änkytä 3rd plur. ovat änkyttäneet eivät ole änkyttäneet
passive änkytetään ei änkytetä passive on änkytetty ei ole änkytetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. änkytin en änkyttänyt 1st sing. olin änkyttänyt en ollut änkyttänyt
2nd sing. änkytit et änkyttänyt 2nd sing. olit änkyttänyt et ollut änkyttänyt
3rd sing. änkytti ei änkyttänyt 3rd sing. oli änkyttänyt ei ollut änkyttänyt
1st plur. änkytimme emme änkyttäneet 1st plur. olimme änkyttäneet emme olleet änkyttäneet
2nd plur. änkytitte ette änkyttäneet 2nd plur. olitte änkyttäneet ette olleet änkyttäneet
3rd plur. änkyttivät eivät änkyttäneet 3rd plur. olivat änkyttäneet eivät olleet änkyttäneet
passive änkytettiin ei änkytetty passive oli änkytetty ei ollut änkytetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. änkyttäisin en änkyttäisi 1st sing. olisin änkyttänyt en olisi änkyttänyt
2nd sing. änkyttäisit et änkyttäisi 2nd sing. olisit änkyttänyt et olisi änkyttänyt
3rd sing. änkyttäisi ei änkyttäisi 3rd sing. olisi änkyttänyt ei olisi änkyttänyt
1st plur. änkyttäisimme emme änkyttäisi 1st plur. olisimme änkyttäneet emme olisi änkyttäneet
2nd plur. änkyttäisitte ette änkyttäisi 2nd plur. olisitte änkyttäneet ette olisi änkyttäneet
3rd plur. änkyttäisivät eivät änkyttäisi 3rd plur. olisivat änkyttäneet eivät olisi änkyttäneet
passive änkytettäisiin ei änkytettäisi passive olisi änkytetty ei olisi änkytetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. änkytä älä änkytä 2nd sing. ole änkyttänyt älä ole änkyttänyt
3rd sing. änkyttäköön älköön änkyttäkö 3rd sing. olkoon änkyttänyt älköön olko änkyttänyt
1st plur. änkyttäkäämme älkäämme änkyttäkö 1st plur. olkaamme änkyttäneet älkäämme olko änkyttäneet
2nd plur. änkyttäkää älkää änkyttäkö 2nd plur. olkaa änkyttäneet älkää olko änkyttäneet
3rd plur. änkyttäkööt älkööt änkyttäkö 3rd plur. olkoot änkyttäneet älkööt olko änkyttäneet
passive änkytettäköön älköön änkytettäkö passive olkoon änkytetty älköön olko änkytetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. änkyttänen en änkyttäne 1st sing. lienen änkyttänyt en liene änkyttänyt
2nd sing. änkyttänet et änkyttäne 2nd sing. lienet änkyttänyt et liene änkyttänyt
3rd sing. änkyttänee ei änkyttäne 3rd sing. lienee änkyttänyt ei liene änkyttänyt
1st plur. änkyttänemme emme änkyttäne 1st plur. lienemme änkyttäneet emme liene änkyttäneet
2nd plur. änkyttänette ette änkyttäne 2nd plur. lienette änkyttäneet ette liene änkyttäneet
3rd plur. änkyttänevät eivät änkyttäne 3rd plur. lienevät änkyttäneet eivät liene änkyttäneet
passive änkytettäneen ei änkytettäne passive lienee änkytetty ei liene änkytetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st änkyttää present änkyttävä änkytettävä
long 1st2 änkyttääkseen past änkyttänyt änkytetty
2nd inessive1 änkyttäessä änkytettäessä agent1, 3 änkyttämä
instructive änkyttäen negative änkyttämätön
3rd inessive änkyttämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative änkyttämästä
illative änkyttämään
adessive änkyttämällä
abessive änkyttämättä
instructive änkyttämän änkytettämän
4th nominative änkyttäminen
partitive änkyttämistä
5th2 änkyttämäisillään

Derived terms[edit]