வெள்ளம்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil

[edit]

Etymology

[edit]

Derived from Proto-Dravidian *weḷ-am, compare வெண்மை (veṇmai, whiteness). Cognate with Telugu వెల్లి (velli), Kannada ಬೆಳ್ಳ (beḷḷa), Malayalam വെള്ളം (veḷḷaṁ) and Tulu ಬೊಳ್ಳ (boḷḷa).

Pronunciation

[edit]
Tamil numbers (edit)
 ←  1013 [a], [b] ←  1015 ௱௲௲௲௲௲
1016
1017  →  1019  → 
    Cardinal: வெள்ளம் (veḷḷam), சமுத்திரம் (camuttiram)

Numeral

[edit]

வெள்ளம் (veḷḷam)

 1. one hundred quintillion (10²⁰)

Noun

[edit]

வெள்ளம் (veḷḷam)

 1. flood, deluge
  Synonym: (archaic) பிரளயம் (piraḷayam)
 2. in a large number; abundance
  Synonym: மிகுதி (mikuti)
 3. water, moisture
  Synonyms: தண்ணீர் (taṇṇīr), ஈரப்பதம் (īrappatam)
 4. truth
  Synonyms: உண்மை (uṇmai), வாய்மை (vāymai), சத்தியம் (cattiyam)

Declension

[edit]
m-stem declension of வெள்ளம் (veḷḷam)
Singular Plural
Nominative வெள்ளம்
veḷḷam
வெள்ளங்கள்
veḷḷaṅkaḷ
Vocative வெள்ளமே
veḷḷamē
வெள்ளங்களே
veḷḷaṅkaḷē
Accusative வெள்ளத்தை
veḷḷattai
வெள்ளங்களை
veḷḷaṅkaḷai
Dative வெள்ளத்துக்கு
veḷḷattukku
வெள்ளங்களுக்கு
veḷḷaṅkaḷukku
Genitive வெள்ளத்துடைய
veḷḷattuṭaiya
வெள்ளங்களுடைய
veḷḷaṅkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative வெள்ளம்
veḷḷam
வெள்ளங்கள்
veḷḷaṅkaḷ
Vocative வெள்ளமே
veḷḷamē
வெள்ளங்களே
veḷḷaṅkaḷē
Accusative வெள்ளத்தை
veḷḷattai
வெள்ளங்களை
veḷḷaṅkaḷai
Dative வெள்ளத்துக்கு
veḷḷattukku
வெள்ளங்களுக்கு
veḷḷaṅkaḷukku
Benefactive வெள்ளத்துக்காக
veḷḷattukkāka
வெள்ளங்களுக்காக
veḷḷaṅkaḷukkāka
Genitive 1 வெள்ளத்துடைய
veḷḷattuṭaiya
வெள்ளங்களுடைய
veḷḷaṅkaḷuṭaiya
Genitive 2 வெள்ளத்தின்
veḷḷattiṉ
வெள்ளங்களின்
veḷḷaṅkaḷiṉ
Locative 1 வெள்ளத்தில்
veḷḷattil
வெள்ளங்களில்
veḷḷaṅkaḷil
Locative 2 வெள்ளத்திடம்
veḷḷattiṭam
வெள்ளங்களிடம்
veḷḷaṅkaḷiṭam
Sociative 1 வெள்ளத்தோடு
veḷḷattōṭu
வெள்ளங்களோடு
veḷḷaṅkaḷōṭu
Sociative 2 வெள்ளத்துடன்
veḷḷattuṭaṉ
வெள்ளங்களுடன்
veḷḷaṅkaḷuṭaṉ
Instrumental வெள்ளத்தால்
veḷḷattāl
வெள்ளங்களால்
veḷḷaṅkaḷāl
Ablative வெள்ளத்திலிருந்து
veḷḷattiliruntu
வெள்ளங்களிலிருந்து
veḷḷaṅkaḷiliruntu

References

[edit]