ఇరవైయేడు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Telugu cardinal numbers
 <  ౨౬ ౨౭ ౨౮  > 
    Cardinal : ఇరవైయేడు (iravaiyēḍu)
    Ordinal : ఇరవైయేడవ (iravaiyēḍava)

Alternative forms[edit]

ఇరవై ఏడు (iravai ēḍu)

Numeral[edit]

ఇరవైయేడు (iravaiyēḍu)

  1. 27

Noun[edit]

ఇరవైయేడు (iravaiyēḍu? (plural ఇరవైయేళ్ళు)

  1. twenty-seven

See also[edit]