రెండు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Telugu cardinal numbers
 <  ౧ ౩  > 
    Cardinal : రెండు ‎(reṃḍu)
    Ordinal : రెండవ ‎(reṃḍava)
    Adverbial : రెండుసార్లు ‎(reṃḍusārlu)
    Multiplier : రెండింతలు ‎(reṃḍiṃtalu)
Telugu Wikipedia article on రెండు ‎(reṃḍu)

Etymology[edit]

From Proto-Dravidian *iru.

Numeral[edit]

రెండు ‎(remḍu)

  1. (cardinal) 2 (Telugu numeral: ‎(2))

Synonyms[edit]

See also[edit]