ఆరు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Telugu cardinal numbers
 <  ౫ ౭  > 
    Cardinal : ఆరు ‎(āru)
    Ordinal : ఆరవ ‎(ārava)
    Multiplier : ఆరింతలు ‎(āriṃtalu)
Telugu Wikipedia article on ఆరు ‎(āru)

Numeral[edit]

ఆరు ‎(āru)

  1. (cardinal) 6 (Telugu numeral: ‎(6))

Noun[edit]

ఆరు ‎(āru)

  1. six

Synonyms[edit]

Adjective[edit]

ఆరు ‎(āru)

  1. six

See also[edit]