నలభైరెండు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Telugu cardinal numbers
 <  ౪౧ ౪౨ ౪౩  > 
    Cardinal : నలభైరెండు (nalabhaireṇḍu)
    Ordinal : నలభైరెండవ (nalabhaireṇḍava)

Alternative forms[edit]

నలభై రెండు (nalabhai reṇḍu)

Numeral[edit]

నలభైరెండు (nalabhaireṇḍu)

  1. (cardinal) 42

Noun[edit]

నలభైరెండు (nalabhaireṇḍu? (plural నలభైరెంళ్ళు)

  1. forty-two

See also[edit]