తొమ్మిది

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Telugu cardinal numbers
 <  ౮ ౧౦  > 
    Cardinal : తొమ్మిది (tommidi)
    Ordinal : తొమ్మిదవ (tommidava)
    Multiplier : తొమ్మిదింతలు (tommidintalu)

Numeral[edit]

తొమ్మిది (tommidi)

  1. (cardinal) 9 (Telugu numeral: (9))

Noun[edit]

తొమ్మిది (tommidi? (plural తొమ్మిదులు)

  1. nine
    అతడు తెల్లవారి తొమ్మిది ఘంటలకు వచ్చి చేరినాడు.
    ataḍu tellavāri tommidi ghaṇṭalaku vacci cērināḍu.
    He arrived at nine in the morning.

Synonyms[edit]

Adjective[edit]

తొమ్మిది (tommidi)

  1. nine

See also[edit]