తొమ్మిది

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Telugu cardinal numbers
 <  ౮ ౧౦  > 
    Cardinal : తొమ్మిది ‎(tommidi)
    Ordinal : తొమ్మిదవ ‎(tommidava)
    Multiplier : తొమ్మిదింతలు ‎(tommidiṃtalu)

Numeral[edit]

తొమ్మిది ‎(tommidi)

  1. (cardinal) 9 (Telugu numeral: ‎(9))

Noun[edit]

తొమ్మిది ‎(tommidi)

  1. nine

Synonyms[edit]

Adjective[edit]

తొమ్మిది ‎(tommidi)

  1. nine

See also[edit]