తొమ్మిది

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Telugu cardinal numbers
౧౦
    Cardinal : తొమ్మిది (tommidi)
    Ordinal : తొమ్మిదవ (tommidava)
    Multiplier : తొమ్మిదింతలు (tommidiṃtalu)

Numeral[edit]

తొమ్మిది (tommidi)

  1. (cardinal) 9 (Telugu numeral: ())

Noun[edit]

తొమ్మిది (tommidi)

  1. nine

Synonyms[edit]

Adjective[edit]

తొమ్మిది (tommidi)

  1. nine

See also[edit]