మూడు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Telugu cardinal numbers
 <  ౨ ౪  > 
    Cardinal : మూడు (mūḍu)
    Ordinal : మూడవ (mūḍava)
    Adverbial : మూడుసార్లు (mūḍusārlu)
    Multiplier : మూడింతలు (mūḍiṃtalu)
Telugu Wikipedia article on మూడు (mūḍu)

Alternative forms[edit]

మూఁడు (mūṅḍu)

Numeral[edit]

మూడు (mūḍu)

  1. (cardinal) 3 (Telugu numeral: ())

Noun[edit]

మూడు (mūḍu)

  1. three

Synonyms[edit]

Adjective[edit]

మూడు (mūḍu)

  1. three

See also[edit]