పట్టు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

పట్టు ‎(paṭṭu)

  1. silk

Derived terms[edit]

Verb[edit]

పట్టు ‎(paṭṭu) ‎(causal పట్టించు)

  1. to hold
    ఎలుక యెంత యేడ్చినా, పిల్లి తన పట్టు వదలదు
    eluka yeṃta yēḍcinā, pilli tana paṭṭu vadaladu
    However much the rat may cry, the cat will not let go her hold.

Conjugation[edit]

DURATIVE singular plural
1st person: నేను / మేము పట్టాను పట్టాము
2nd person: నీవు / మీరు పట్టావు పట్టారు
3rd person m: అతను / వారు పట్టాడు పట్టారు
3rd person f: ఆమె / వారు పట్టింది పట్టారు

Derived terms[edit]