ἄγχω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Indo-European *h₂enǵʰ-. Cognates include Old English enge (whence the first element in English hangnail), Latin angō, Sanskrit अंहु (aṃhu), and Old Armenian անձուկ (anjuk, narrow, tight).

Pronunciation[edit]

 
 • (5th BCE Attic) IPA(key): /áŋ.kʰɔː/
 • (1st CE Egyptian) IPA(key): /ˈaŋ.kʰo/
 • (4th CE Koine) IPA(key): /ˈaŋ.xo/
 • (10th CE Byzantine) IPA(key): /ˈaŋ.xo/
 • (15th CE Constantinopolitan) IPA(key): /ˈaŋ.xo/
 • Verb[edit]

  ἄγχω (ánkhō) (Epic, Attic, Doric, Koine)

  1. (transitive) To compress, press tight, especially the throat
  2. (transitive) To strangle, throttle, choke
  3. (figuratively, transitive) To put pressure on
   • 424 BCE, Aristophanes, The Knights 773–777
    καὶ πῶς ἂν ἐμοῦ μᾶλλόν σε φιλῶν ὦ Δῆμε γένοιτο πολίτης;
    ὃς πρῶτα μὲν ἡνίκ᾽ ἐβούλευον σοὶ χρήματα πλεῖστ᾽ ἀπέδειξα
    ἐν τῷ κοινῷ, τοὺς μὲν στρεβλῶν τοὺς δ᾽ ἄγχων τοὺς δὲ μεταιτῶν,
    οὐ φροντίζων τῶν ἰδιωτῶν οὐδενός, εἰ σοὶ χαριοίμην.
    kaì pôs àn emoû mâllón se philôn ô Dême génoito polítēs?
    hòs prôta mèn hēník᾽ eboúleuon soì khrḗmata pleîst᾽ apédeixa
    en tôi koinôi, toùs mèn streblôn toùs d᾽ ánkhōn toùs dè metaitôn,
    ou phrontízōn tôn idiōtôn oudenós, ei soì kharioímēn.
    • Translation by Eugene O'Neill, Jr.
     Is it possible, Demos, to love you more than I do? And firstly, as long as you have governed with my consent, have I not filled your treasury, putting pressure on some, torturing others or begging of them, indifferent to the opinion of private individuals, and solely anxious to please you?
   • 125 CE – 200 CE, Lucian, The Carousal Symposium or The Lapiths 32

  Inflection[edit]

  Derived terms[edit]

  Related terms[edit]

  References[edit]