ἄγχω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Indo-European *h₂enǵʰ-. Cognates include Old English enge (whence the first element in English hangnail), Latin angō, Sanskrit अंहु (aṃhu), and Old Armenian անձուկ (anjuk, narrow, tight).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

ἄγχω (ánkhō) (Epic, Attic, Doric, Koine)

 1. (transitive) To compress, press tight, especially the throat
 2. (transitive) To strangle, throttle, choke
 3. (figuratively, transitive) To put pressure on
  • 424 BCE, Aristophanes, The Knights 773–777:
   καὶ πῶς ἂν ἐμοῦ μᾶλλόν σε φιλῶν ὦ Δῆμε γένοιτο πολίτης;
   ὃς πρῶτα μὲν ἡνίκ᾽ ἐβούλευον σοὶ χρήματα πλεῖστ᾽ ἀπέδειξα
   ἐν τῷ κοινῷ, τοὺς μὲν στρεβλῶν τοὺς δ᾽ ἄγχων τοὺς δὲ μεταιτῶν,
   οὐ φροντίζων τῶν ἰδιωτῶν οὐδενός, εἰ σοὶ χαριοίμην.
   kaì pôs àn emoû mâllón se philôn ô Dême génoito polítēs?
   hòs prôta mèn hēník᾽ eboúleuon soì khrḗmata pleîst᾽ apédeixa
   en tôi koinôi, toùs mèn streblôn toùs d᾽ ánkhōn toùs dè metaitôn,
   ou phrontízōn tôn idiōtôn oudenós, ei soì kharioímēn.
   • Translation by Eugene O'Neill, Jr.
    Is it possible, Demos, to love you more than I do? And firstly, as long as you have governed with my consent, have I not filled your treasury, putting pressure on some, torturing others or begging of them, indifferent to the opinion of private individuals, and solely anxious to please you?
  • 125 CE – 200 CE, Lucian, The Carousal Symposium or The Lapiths 32

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]