Appendix:Finnish conjugation/sanoa

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
KOTUS type 52 (sanoa) NSK types 1 (punoa) and 44 (antautua) Common type I

Verbs ending with -oa/-ua/-öä/-yä; consonant gradation possible.

The simplest variant of the "type I" Finnish verb. Conjugation endings are attached regularly to the inflectional stem found by removing the -a/.

Basic conjugation without consonant gradation[edit]

ends with -oa
ends with -öä
ends with -ua
ends with -yä

Consonant gradation[edit]

Summary[edit]

grade kk → k pp → p tt → t k → ∅ p → v t → d nk → ng mp → mm lt → ll nt → nn rt → rr
infinitive I strong rikkoa harppoa viittoa k taipua huuhtoa penkoa tempoa sisält tuntua kertoa
1.sg present weak rikon harpon viiton näyn taivun huuhdon pengon temmon sisällyn tunnun kerron
3.sg past strong rikkoi harppoi viittoi kyi taipui huuhtoi penkoi tempoi sisältyi tuntui kertoi
3.sg conditional strong rikkoisi harppoisi viittoisi kyisi taipuisi huuhtoisi penkoisi tempoisi sisältyisi tuntuisi kertoisi
3.sg potential strong rikkonee harpponee viittonee kynee taipunee huuhtonee penkonee temponee sisältynee tuntunee kertonee
3.sg imperative strong rikkokoon harppokoon viittokoon kyköön taipukoon huuhtokoon penkokoon tempokoon sisältyköön tuntukoon kertokoon
past participle strong rikkonut harpponut viittonut kynyt taipunut huuhtonut penkonut temponut sisältynyt tuntunut kertonut
passive past weak rikottiin harpottiin viitottiin näyttiin taivuttiin huuhdottiin pengottiin temmottiin sisällyttiin tunnuttiin kerrottiin

Complete conjugation example with consonant gradation (t → d)[edit]