Category:Navajo postpositions

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Recent additions to the category
 1. ałʼąą
 2. biʼoh
 3. bą́ą́h
 4. iih
 5. ʼiih
 6. álákʼee
 7. yah
 8. bíighah
 9. bibąąh
Oldest pages ordered by last edit
 1. bideiidę́ęʼgo
 2. shinaagóó
 3. binahjįʼ
 4. biyiʼdi
 5. bináká
 6. ahił
 7. shaa
 8. shiiʼ
 9. shąąh
 10. yaa

» All languages » Navajo language » Lemmas » Postpositions

Navajo adpositions that are placed after their objects.