Category:Navajo postpositions

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
Recent additions to the category
 1. biʼoh
 2. bą́ą́h
 3. iih
 4. ʼiih
 5. álákʼee
 6. yah
 7. bíighah
 8. bibąąh
 9. haʼnaa
 10. yąąh
Oldest pages ordered by last edit
 1. yikʼi
 2. bideiidę́ęʼgo
 3. shinaagóó
 4. yikʼijįʼ
 5. yikʼé
 6. bitsʼą́ą́ʼ
 7. bichʼą́ą́h
 8. binahjįʼ
 9. bikʼé
 10. iiʼ

» Navajo language » Lemmas » Postpositions

Navajo adpositions that are placed after their objects.