dar de comer

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Galician[edit]

Verb[edit]

dar de comer

  1. to feed
    • 1322, M. Lucas Alvarez; M. J. Justo Martín (eds.), Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela. Pergameos da serie Bens do Arquivo Histórico Universitario (Anos 1237-1537). Santiago: Consello da Cultura Galega, page 118:
      Sabean todos que ante min Bernal de la Roqua, juyz ordinario de Santiago, vêô Maria Bernaldes, moller que foy de Pero Eanes de Uillarchâô, que he en frigresia de san Migel de Pereyra e disome que o dito seu marido era finado et que ficara del huun seu fillo Garçia, pequeno et sen ydade, o qual disso que tîîna en seu poder, et o qual seu fillo disso que pereçia por mingoa de manteemento por razon que non tîîna ella nen podia auer que lle dar de comer
      Let everyone know that before me, Bernal de la Roca, ordinary judge in Santiago, there came María Bernáldez, wife of late Pero Eanes de Vilarchao, which is in the parish of San Miguel de Pereira; and she said that said husband was deceased and had left one son named García, small and with no age, whom she had in her possession, and she said that said son was perishing for lack of sustenance because she has not nor she could have to feed him

Spanish[edit]

Verb[edit]

dar de comer

  1. To feed

Derived terms[edit]