kahvittaa

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

kahvi (coffee) +‎ -ttaa

Verb[edit]

kahvittaa

  1. To serve coffee as hospitality, to make people feel welcome with a cup of coffee.
    Ennen vanhaan oli tapana kahvittaa vierailevia ihmisiä, etenkin pappeja, herroja, lääkäreitä ynnä muita sellaisia henkilöitä. Tämä tapa kuitenkin elää vielä nykypäivänä ottaessa vastaan vieraita.
    In the past, it was a habit to serve coffee to visiting people, espesially priests, masters, doctors and that sort of persons. That habit is nevertheless still in full life nowadays when making visitors welcome.

Conjugation[edit]

Inflection of kahvittaa (Kotus type 53/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kahvitan en kahvita 1st sing. olen kahvittanut en ole kahvittanut
2nd sing. kahvitat et kahvita 2nd sing. olet kahvittanut et ole kahvittanut
3rd sing. kahvittaa ei kahvita 3rd sing. on kahvittanut ei ole kahvittanut
1st plur. kahvitamme emme kahvita 1st plur. olemme kahvittaneet emme ole kahvittaneet
2nd plur. kahvitatte ette kahvita 2nd plur. olette kahvittaneet ette ole kahvittaneet
3rd plur. kahvittavat eivät kahvita 3rd plur. ovat kahvittaneet eivät ole kahvittaneet
passive kahvitetaan ei kahviteta passive on kahvitettu ei ole kahvitettu
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kahvitin en kahvittanut 1st sing. olin kahvittanut en ollut kahvittanut
2nd sing. kahvitit et kahvittanut 2nd sing. olit kahvittanut et ollut kahvittanut
3rd sing. kahvitti ei kahvittanut 3rd sing. oli kahvittanut ei ollut kahvittanut
1st plur. kahvitimme emme kahvittaneet 1st plur. olimme kahvittaneet emme olleet kahvittaneet
2nd plur. kahvititte ette kahvittaneet 2nd plur. olitte kahvittaneet ette olleet kahvittaneet
3rd plur. kahvittivat eivät kahvittaneet 3rd plur. olivat kahvittaneet eivät olleet kahvittaneet
passive kahvitettiin ei kahvitettu passive oli kahvitettu ei ollut kahvitettu
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kahvittaisin en kahvittaisi 1st sing. olisin kahvittanut en olisi kahvittanut
2nd sing. kahvittaisit et kahvittaisi 2nd sing. olisit kahvittanut et olisi kahvittanut
3rd sing. kahvittaisi ei kahvittaisi 3rd sing. olisi kahvittanut ei olisi kahvittanut
1st plur. kahvittaisimme emme kahvittaisi 1st plur. olisimme kahvittaneet emme olisi kahvittaneet
2nd plur. kahvittaisitte ette kahvittaisi 2nd plur. olisitte kahvittaneet ette olisi kahvittaneet
3rd plur. kahvittaisivat eivät kahvittaisi 3rd plur. olisivat kahvittaneet eivät olisi kahvittaneet
passive kahvitettaisiin ei kahvitettaisi passive olisi kahvitettu ei olisi kahvitettu
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. kahvita älä kahvita 2nd sing. ole kahvittanut älä ole kahvittanut
3rd sing. kahvittakoon älköön kahvittako 3rd sing. olkoon kahvittanut älköön olko kahvittanut
1st plur. kahvittakaamme älkäämme kahvittako 1st plur. olkaamme kahvittaneet älkäämme olko kahvittaneet
2nd plur. kahvittakaa älkää kahvittako 2nd plur. olkaa kahvittaneet älkää olko kahvittaneet
3rd plur. kahvittakoot älkööt kahvittako 3rd plur. olkoot kahvittaneet älkööt olko kahvittaneet
passive kahvitettakoon älköön kahvitettako passive olkoon kahvitettu älköön olko kahvitettu
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kahvittanen en kahvittane 1st sing. lienen kahvittanut en liene kahvittanut
2nd sing. kahvittanet et kahvittane 2nd sing. lienet kahvittanut et liene kahvittanut
3rd sing. kahvittanee ei kahvittane 3rd sing. lienee kahvittanut ei liene kahvittanut
1st plur. kahvittanemme emme kahvittane 1st plur. lienemme kahvittaneet emme liene kahvittaneet
2nd plur. kahvittanette ette kahvittane 2nd plur. lienette kahvittaneet ette liene kahvittaneet
3rd plur. kahvittanevat eivät kahvittane 3rd plur. lienevät kahvittaneet eivät liene kahvittaneet
passive kahvitettaneen ei kahvitettane passive lienee kahvitettu ei liene kahvitettu
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st kahvittaa present kahvittava kahvitettava
long 1st2 kahvittaakseen past kahvittanut kahvitettu
2nd inessive1 kahvittaessa kahvitettaessa agent1, 3 kahvittama
instructive kahvittaen negative kahvittamaton
3rd inessive kahvittamassa 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative kahvittamasta
illative kahvittamaan
adessive kahvittamalla
abessive kahvittamatta
instructive kahvittaman kahvitettaman
4th nominative kahvittaminen
partitive kahvittamista
5th2 kahvittamaisillaan

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

verbs : kahvitella