qifsha nënën

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Albanian[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Short for " qifsha nënën" (in Gheg: "ta qifsha nãnën/nõnën" ~ "ta kajsha nãnën/nõnën");

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /(tə) c͡ɕifˈʃaː nənən/, /(tə) cifˈʃaː nənən/
  • IPA(key): /(ta) t͡ɕifˈʃaː nɑ̃nən/, /(ta) t͡ʃifˈʃaː nɑ̃nən/, /(ta) t͡ɕifˈʃaː nõnən/, /(ta) t͡ʃifˈʃaː nõnən/ (Standard [c]~[c͡ɕ] merge with [t͡ɕ]~[t͡ʃ] in northern Gheg dialects)
  • IPA(key): /(ta) kʲifˈʃaː nɑ̃nən/, /(ta) kʲifˈʃaː nõnən/ (among Gheg dialects spoken in North Macedonia)

Phrase[edit]

qifsha nënën

  1. (idiomatic, dismissive, offensive, markedly vulgar)
    (optative mood)
    (Të) qifsha nënën!
    May I fuck (your) mother!